OD JEDNĚCH PRO DRUHÉ2020-04-15T15:57:36+02:00

OD JEDNĚCH PRO DRUHÉ

Tato část stránek je určena jako prostor pro příspěvky, pozvánky a celkově tvořivé působení těch, kteří souzní s hlavním tématem stránek, jímž je pojem Grál, ve svém inspirování ušlechtilosti v člověku.

Administrátor stránek poskytuje zde prostor rozličné lidské zralosti a moudrosti, a z nich vyplývajícího snažení se, pomáhat druhým.

Články a příspěvky uveřejňované v této části, mohou pocházet od různorodých přispěvatelů a tudíž se nemusí bezpodmínečně shodovat ve všech ohledech se základními – úvodními texty stránek. …číst celý text

Zrelosť

Keď sme skutočne prijali do srdca Ježišovo Slovo a Slovo Pravdy v Posolstve Grálu, ktoré sú spolu v súlade, ľahko spoznáme aj dnešných posledne menovaných ľudí okolo nás a v spoločnosti, pritom nemusíme byť ani jasnovidnými

Správné těžiště

Uvědomuji si, že každé lidské snažení, které není inspirováno, živeno a neustále z pozadí poháněno radostnou láskou, je odsouzeno k trápení se v postupném skomírání, k jistému zániku.

Zrelosť národov

Pokiaľ sa vývoj ľudstva ešte neodkláňal od ciest naznačených Stvoriteľom, teda pokiaľ bol ešte prirodzený, priniesla táto dôvera vo svojich vodcov bohaté ovocie, pretože to boli skutočne najzrelší a najmúdrejší jednotlivci.

Společné tvoření

V tomto pozemském světě nacházím nádhernou tvorbu přírodních bytostí, krásnou tvorbu dávno minulých generací v různých historických památkách, které chodíme obdivovat, a kdy ještě i drobná užitečná věc byla zároveň uměleckým skvostem.

Jedna z mnohých podôb nevedomosti, alebo čo je biele, nemusí byť čisté I.

Mnohý si povie, aká zaujímavá a príjemná je práca strávená v kancelárii v obleku a kravate, na rôznych konferenciách, seminároch a workshopoch, plná cestovania a stretávania sa s rôznymi ľudia. Uvedomuje si však takýto človek, čoho súčasťou sa stáva a čo ho postretne na druhej strane po ukončení tohto života?

Kdy se objeví Velká Kometa

Už před více než dvěma lety jsme na těchto stránkách zveřejnili článek Zářící Hvězda , jež pojednával o Velké kometě. Nejen ti, kdo ho četli, se nejspíš opakovaně zamýšleli nad tím, kdy k nám už konečně doletí tento obzvláště významný vesmírný objekt.

Druhá strana mince

Pochopila jsem také, že nemá pro naši duši ani příliš velký význam, pokud se snažíme jen rozumem dodržovat nějaká pravidla nebo vykonávat tzv. duchovní aktivity, procesy a ceremonie, pokud je to oddělené od procesů našeho nitra.

Maturitné skúšky v Škole života

Maturitný ročník už dávno vedel o tom, že na konci vekov, keď sa bude štúdium školy života chýliť ku koncu, zošle samotný Majiteľ a Vlastník svojho Syna, ktorý príde overiť stav vedomostí študentov.

Boj o energiu

Nepriateľ dobre vie, že jeho možnosti sa stále viac obmedzujú a znižujú sa jeho príležitosti, ako získať energiu a silu. Čím je človek vnútorne silnejší a dokáže sa prúdom síl lepšie otvoriť, jestvuje pre neho zároveň aj väčšie nebezpečenstvo, že dokáže hoci nechcene, alebo neuvedomene presmerovať veľký tok sily protistrane.

Jedna Vzácná Esence

Bytostní, pracující na bezprostředním dění, které k nám neustále přichází, dotýká se našich niter a umožňuje nám v prožívání toho všeho vnitřně růst.

Prienik k podstate vecí

Človek sa stane len prívržencom, prípadne cíti nejaký neurčitý záchvev pravdy a ostane pri istej náuke len zo zotrvačnosti. Nerozumie slovám zakladateľa, ani tých, ktorí niekedy požívali dužinu jablka, ale načúva ich slovám o sladkosti, lahodnosti plodu a nasýtení, ktoré dodáva silu a povznáša.

Prívrženci náuk a neporozumenie

Koľko majstrov, pripravovateľov cesty a zvestovateľov už kráčalo po tejto Zemi! Spolu s uzatvorením kruhu všetkého diania prináša Svetlo v súde príležitosť spoznať všetko to, čo pre ľudstvo doteraz ...

Sme tie najmenšie kolieska veľkého súkolesia

Vedz však, človeče, že bez toho najmenšieho kolieska sa správne nepohne ani ten najväčší stroj. Hoci sa môžeš nazdávať, že všetko riadia tí vyššie postavení a je to ich zlovestný a stáročia pripravovaný plán, zabúdaš na jednu dôležitú maličkosť.