Mnohými lidmi považován za místo, kde se nachází nejvznešenější ideály všech ctností . . .

Mnohými spojován s pohárem věčného života . . .

Většinou lidí vnímán jen jako mystérium . . .

Grál však je skutečným!