OD JEDNĚCH PRO DRUHÉ2020-04-15T15:57:36+02:00

OD JEDNĚCH PRO DRUHÉ

Tato část stránek je určena jako prostor pro příspěvky, pozvánky a celkově tvořivé působení těch, kteří souzní s hlavním tématem stránek, jímž je pojem Grál, ve svém inspirování ušlechtilosti v člověku.

Administrátor stránek poskytuje zde prostor rozličné lidské zralosti a moudrosti, a z nich vyplývajícího snažení se, pomáhat druhým.

Články a příspěvky uveřejňované v této části, mohou pocházet od různorodých přispěvatelů a tudíž se nemusí bezpodmínečně shodovat ve všech ohledech se základními – úvodními texty stránek. …číst celý text

Príbeh Samuraja II.

Moje vedenie mi znovu ukazovalo cesty-necesty a ja som aj cez najväčšie húštiny kráčal, akoby som sa vznášal.

Príbeh Samuraja I.

Hamatoioshi Ikeda. Tak som sa volal, keď som ako neohrozený bojovník a hrdina putoval ostrovmi starodávneho Japonska. Na putovanie po Zemi mi boli v zvýšenej miere pridané dary hrdinstva a odvahy, aby môj duch dokázal splniť vyprosenú mu úlohu.

Umění ze Dřeva

Je krásné vnímat, jak se malé semínko stromu stává výhonkem a potom velkým stromem, jehož větve se jako rozpažená ramena těla vzpínají vzhůru ke slunci, do volného prostoru.

Božia Spravodlivosť a Láska

Veľkosť Božej Spravodlivosti a Lásky si pri všednom živote ani neuvedomujeme. Až pomocou Božieho Slova je nám umožnené pochopiť veľkosť Božej Spravodlivosti a Lásky.

Umění a Pravá Krása

Pravou krásu je možné vždy zřetelně poznat podle toho, že v nás dokáže oživit záchvěvy zjasnělého vnímání, povznášející cit až k východisku života. V tomto stavu, hraničícím s vroucí, plně vědomou modlitbou, je možné dosáhnout stupně duchovního osvícení

Služba Bohu

Mnoho ľudí trápi otázka ako slúžiť Bohu? Hľadajú nejakú konkrétnu prácu za ktorou by bol patrný nejaký konkrétny výsledok, ktorý by bol v súlade s Božou Vôľou. Kde však leží začiatok takého výsledku, ktorý prináša prospech celému Stvoreniu?

Zákonitost Lidské Povahy

Co nám o zákonitosti lidské povahy prozradí dřevěný špalík ve chvíli, když jej chceme rozseknout na dvě části? Když ho položíme na zem a začneme sekat sekyrou z boku, tedy přes kůru, dřevo přesekneme jen velmi namáhavě a pomalu

Podobenství o životní cestě člověka

Působením přírodních vlivů, jejichž neodmyslitelnou součástí jsou i bouřky a déšť, se stává tmavé a chladivé objetí země pro malé pšeničné zrnko jedinečným životním prostorem

Působení Bytostných Na Zemi

Kdo se vyrovnal se skutečností, že vše je živé a má určitou podobu, ať je již pozemsky viditelná či nikoli, ten dokáže přijmout a představit si, že i síly živlů mají svou formu.

Kometa Jako Nositelka Změn?

O tělesech, které se pohybují mezihvězdným prostorem, se přes velký pokrok na poli astronomie stále ještě mnoho neví. Co doposud bylo zjištěno o těchto cestovatelích zní však velmi zajímavě.

Je Přísnost Součástí Lásky?

Čistá duchovní láska a hluboké lidské city se od nepaměti spojují s růžemi. Lidé správně vyciťují, že toto spojení má hlubší duchovní podstatu, a proto nemůže být náhodné.

Působení Zářící Hvězdy Na Psychiku

V případě správného vnitřního i vnějšího nastavení budeme zřejmě moci v důsledku intenzivnějšího „rozvibrování“ šišinky mozkové lépe vnímat pokyny od duchovních či dalších pomocníků, přijímat obohacující inspirace, uzřít krásné světlé úrovně.

Svatý Boží soud a Říše tisíce let

Svatý Boží soud! Velká očista, osvobození a vykoupení ode všeho zlého, jež se po tisíciletí neustále pokoušelo otrávit život na Zemi! Všemu zlu má být konec, aby nastal nový počátek. To je Poslední soud.

Planeta Země z Pohledu Přílivu Životní Síly

Z rozličných projevů současného celospolečenského dění můžeme zřetelně pozorovat, že naše planeta se nachází ve složité společensko-ekologické krizi, jejíž vážnost už uznávají vědecké kruhy na celém světě.

K Novému roku 2020

V koloběhu bytí opět končí rok starý a začíná nový. To by nás mělo vést nejen k bilancování toho, co jsme v minulém roce prožili a co vše se během něj vůkol nás událo, ale i k hlubšímu zamyšlení nad možnými „scénáři“ vývoje dění v roku následujícím.

Ke dnům svátečním a slavnostním

Z hlediska neobvyklých přírodních dějů se letošní závěr roku od obdobných údobí minulých let odlišuje v tom ohledu, že právě v této době je nejblíže Země kometa Borisov – vesmírný posel z jiných hvězdných systémů.

Načíst další články
Přejít nahoru