OD JEDNĚCH PRO DRUHÉ2020-04-15T15:57:36+02:00

OD JEDNĚCH PRO DRUHÉ

Tato část stránek je určena jako prostor pro příspěvky, pozvánky a celkově tvořivé působení těch, kteří souzní s hlavním tématem stránek, jímž je pojem Grál, ve svém inspirování ušlechtilosti v člověku.

Administrátor stránek poskytuje zde prostor rozličné lidské zralosti a moudrosti, a z nich vyplývajícího snažení se, pomáhat druhým.

Články a příspěvky uveřejňované v této části, mohou pocházet od různorodých přispěvatelů a tudíž se nemusí bezpodmínečně shodovat ve všech ohledech se základními – úvodními texty stránek. …číst celý text

Možnosti Působení na Vyzařování Krve

Vhodnou skladbou jídelníčku a správnou úpravou potravy můžeme několikrát denně vědomě napomáhat našemu duchu upravovat složení a vyzařování krve tak, aby co nejlépe odpovídalo jeho potřebám.

Justícia novej doby

Súdnictvo nebude nástrojom pomsty, právnych dohadov, storakých výkladov, vo všetkom bude jasnosť, zrozumiteľnosť a jednoduchosť v takej miere, že aj najväčší popierač padne pred tou veľkosťou a múdrosťou na kolená.

Základy nové astrologie

V dnešní době, kdy se vše mění, není možné ani při nejlepší vůli s pomocí běžných mechanických výpočtů předpovědět, co se v budoucnosti v konkrétní době stane. Rozhodují přitom totiž i mnohé další důležité okolnosti, které činí běžné astrologické výpočty nedostatečné.

Pánov Vojak

Vezmi pero a píš! Nie príjemne a uspávajúco budú znieť tieto slová, ale budú zvestovať, čo je pripravené a čo sa priblíži. Mnohým k zatrateniu, nemnohým ku spáse. A napĺňajú sa slová zjavenia.

Choroba prehovára

Všetko, čo so mnou súvisí, pochádza z múdrej dielne Stvoriteľa! Nikto, s výnimkou zblúdilých ľudí, vás nechce vraždiť alebo ničiť, my sa staráme o vás a záleží nám na vašom zdravom duchovnom vývoji v súlade so Zákonmi Stvorenia.

Keď sa Duch Otvára Prúdom Vianoc II.

Aj moja maličkosť túžila byť pri tom, aby smela privítať Kráľa. Ten nadpozemský jas mi ukazoval cestu, mal tvar Hviezdy, akú som dosiaľ na nebi nevídal.

Posolstvo z Tibetu VI.

Mení sa vnímanie prítomnosti a zároveň zachytáva prúdy spojené s budúcnosťou od pomocníkov a služobníkov, ktorí sa nachádzajú mimo Zeme. Ešte nie je dobojované, ale napriek tomu cíti zmenu a novosť záchvevov vznášajúcich sa naokolo.

Keď sa duch otvára prúdom Vianoc

Magický čas, keď všetko všedné stíchne, zavládne pokoj a mier. V týchto okamžikoch roka sa viac ako obvykle odkrývajú záhaly, ktoré oddeľujú každého človeka od jemnejších svetov. Ak ju využije, smie sa mu dostať milosti pocítiť že je súčasťou celého stvorenia, jeho prúdiaceho toku a odkrýva v sebe spomienky, na ktoré v priebehu roka zabúda.

Vysoká škola, alebo škola života?

Poznajme svoje miesto, ktoré nám Zákony Stvorenia pripravili, svojou činnosťou sa snažme byť z tejto pozície a z tohto miesta článkom, ktorý sa vlastnou mierou pričiní o to, aby sa pomery na tejto krásnej Zemi mohli zlepšiť, aby zavládol pokoj a mier.

Keď sa Zákony Božie Stanú Zákonmi Štátu

Už teraz je čas, kedy pravečná Múdrosť otvára prieplavy a dáva nám načrieť zo studnice doby, ktorá sa znáša k tejto Zemi, aby vediaci a túžiaci posilňovali vlákna znášajúce sa z týchto úrovní a aby sa tieto mohli rýchlejšie priblížiť k Zemi v zmysle slov: Ako v nebi, tak i na Zemi.

Kde sa nachádza nepriateľ tvoj…

Každý jednotlivec má vo svojom vnútri nepriateľa, ktorého musí vyhubiť. Len keď ho tam vyplienite, bude zaistená vaša duchovná sloboda a váš vzostup. Potom nezostanete otrokmi. Potom aj tí, ktorí nad vami teraz vládnu, čoskoro odídu.

Keď prinášaš dar na oltár…

Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv so svojím bratom zmieriť; až potom príď a obetuj svoj dar.

Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta

Či ti ťažké chvíle nepomáhajú hľadať spojenie so Mnou, vyvíjať duchovný pohyb a uvedomiť si, čo je skutočne dôležité? Nech sú tieto chvíle akékoľvek ťažké, keď pocítiš bezradnosť, bezmocnosť, súženie, odvrhnutie, alebo ťažkú bolesť, vyliečim tvoje rany a držím nad tebou ochrannú ruku.

Posolstvo z Tibetu V.

Všetci bratia s lámom pocítili mocnú vlnu Sily, ktorá sa vyliala na túto Zem. Znamená nový začiatok, kedy nič už nebude také, aké bývalo predtým

Která Voda je Živá

Tyto zdroje můžeme brát jako vzor živé vody, jež je tvárná a schopná se v každém okamžiku přizpůsobit potřebám života. Takovouto vodu lze popsat i jako něžně mateřsky pečující, s láskou dávající a nabádající ke smysluplné činnosti. Též podporuje naše celkové očištění, zjemnění a zušlechtění.

Jak Podpořit Hormonální Rovnováhu

Zmíněné žlázy přidáváním a regulováním látek přesně vylaďují prostřednictvím přílivu sil ze stříbrné šňůry, připojené do Solaru plexus, stav těla tak, že odpovídá nejlépe dlouhodobě přetrvávajícímu stavu ducha…

Přejít nahoru