CESTA GRÁLU

Cesta Grálu nabízí výhled, lidstvu dosud netušeného, vědění o Díle Stvoření

Přináší naději každému z lidí, kdo opravdově touží nalézt poznání smyslu života

Kráčení po ní zprostředkovává bezprostředně posilu a odvahu

Cesta Grálu pozvedá naše vnitřní sebevědomí tím, že se můžeme stát znalci všeho, co se děje v nás a okolo nás

Tím dává spadnout závoji strachu a bezvýchodnosti, neboť umožňuje poznat, že nic se neděje bez příčiny

Cesta Grálu poskytuje prostý a jasný výhled na celistvé bytí člověka a tím odnímá všechny obavy z konce pozemského života

Cesta Grálu dává do ruky každému vnitřně otevřenému člověku kormidlo poznání, s nímž může jistě a bezpečně vést svoji loď života, svým přesvědčením může být oporou a pomocí bližním, kteří čerpajíce osvěžení z jeho přesvědčení, sami se pak mohou pozvednout k větší jistotě a radosti v každodennosti života

K Cestě Grálu může se přihlásit každý, kdo opravdově touží poznávat a do svého života chce plně vnést osobní zodpovědnost za své myšlenky a činy

 K těm, kdo chtějí nastoupit Cestu Grálu, mohou se přihlásit také i všichni ti, kdo chápou, že moudré, ušlechtilé jednání vůči bližním je nejlepším způsobem naplňování života zde na Zemi, a také dle toho jednají