PRAVIDLÁ SPOLEČNÝCH PROSTORŮ

Mílí uživatelé stránek CESTA GRÁLU

Po delším rozhodování se nad tím, jak v dnešní době ještě trochu více pomoci těm, kdo se opravdově a čistě snaží kráčet na své cestě ke Světlu, rozhodli jsme se v redakci stránek pro vytvoření prostoru ke společnému poznávání návštěvníků stránek, kteří mají přístup do registrované části

Tento prosto byl vytvořen jako místo, poskytující oddech a načerpání sil těch, kdo se snaží kráčet událostmi v duchu Kruhů Klidných

Nebyl dopředu plánován a je tudíž stavbou – domem v němž nabízí se obrazně, jako v narychlo postavené stavbě putujícím pocestným zastavit se, osvěžit se, načerpat posilu v oddechu a při této příležitosti se setkat s podobně usilujícími, kteří se také zastavili v tomto domě při své cestě

Tak jak tomu bývá, když se lidé poznávají při zvláštních příležitostech a jsou vděčni za střechu nad hlavou, respektují druhé, a pokud se s nimi chtějí seznámit a sblížit, činí tak ve vší slušnosti a respektu

Při vzájemném poznávání mohou si pak vyměňovat zkušenosti, společně tyto zkušenosti vzájemně rozvíjet, povzbuzovat se, a tím vším v naplňování Zákona dávání a braní posilovat sebe a vnitřně růst

Tento dům, určený pro společné sdílení zkušeností a inspirací na cestě, je dán k užívání za podmínek, že bude v něm úctyplný klid, současně vnitřní radost a nadšení pro  hledání možností jak na cestě ke Světlu, k duchovnímu výšinám pomáhat sobě i druhým

Je samozřejmé, jak už to bývá všude, kde se sejde vícero lidí společně, že se najdou rozdílné pohledy na mnohé věci, na to nechť jsou návštěvníci připraveni

Je to v pořádku a je v tom obsaženo spolu s rozmanitostí i obohacení o  pohledy druhých

Vyžaduje to snahu o pochopení a je tak jen na nás, nakolik necháme převážit tvořivé síly anebo síly bortící, když budeme chtít prosadit své vlastní pohledy a zkušenosti, své přesvědčení

Do určité míry snese tento dům dostatek dost rozmanitosti, neboť s tím byly založeny jeho základy, s tím byl vystavěn

Je však daná hranice, kdy po její překročení musel by být uzavřen

Je tedy jen na nás nakolik chceme společně budovat Království Boží na Zemi, anebo toužíme jen o prosazení svého názoru

Budiž zde dodáno, že nikdo není k účasti v této části nucen a je tedy na každém, zda se rozhodne do ní vstoupit

Každý registrovaný uživatel má právo nahlížet na vše, co se nachází v tomto domě, pokud se rozhodne vstoupit, pak žádáme, aby tak činil pod svým pravým jménem

Zřizovatel – stavitel tohoto domu CESTA GRÁLU

Zde jen pro naplnění regulí, která jsou vyžadována, uvádíme výše uvedené ve formulacích dnešní doby:

 • Diskuzní fórum slouží k vyměňování zkušeností k danému tématu, popřípadě k diskuzi. Fórum na tomto webu je moderováno pouze částečně a příspěvky nevyjadřují stanovisko provozovatele stránek CESTA GRÁLU, pokud tak v nich není výslovně uvedeno
 • Vstupem do diskuzního fóra se účastník zavazuje diskutovat v rámci slušného chování a souhlasí s tím, že veškerá komunikace zaznamenaná ve fórech na těchto webových stránkách se stává majetkem stránek CESTA GRÁLU
 • Diskuzní fórum netoleruje vulgární výrazy, příspěvky, které budou v rozporu s dobrými mravy (kupř. urážky, útoky na názory jiných účastníků atd.)
 • Příspěvky nesouvisející s tématy diskuze budou odstraněny
 • Příspěvky, které budou obsahovat reklamu budou odstraněny
 • Provozovatel serveru si vyhrazuje právo blokovat zadávání příspěvků z IP adres, z kterých bylo opakovaně zaznamenáno vkládání nevhodných příspěvků, nebo tyto příspěvky mazat
 • V rámci moderování diskuze budou odmazávány příspěvky, které prokazatelně budou usilovat o destrukci diskuze
 • K příspěvkům  jsou zaznamenávány a vypisovány IP adresy získané z prohlížeče uživatele vkládajícího nový záznam
 • Pro vkládání nových příspěvků je v některých tématech fóra požadována samostatná registrace
 • Přispěvky múže smazat jenom správce SPOLEČNÉHO PROSTORU
 • V případě opakovaného přestupování pravidel může být diskutující dočasně zablokován, případně z fóra natrvalo vyloučen