GRÁL

Grál jest !

Mnohými lidmi považován za místo, kde se nachází nejvznešenější ideály všech ctností…

Mnohými spojován s pohárem věčného života…

Většinou lidí vnímán jen jako mystérium…

Grál však je skutečným!

Je východiskem pro vše, co se nachází v Díle Stvoření!

Grálu teprve vše ostatní vzešlo!

Grál jest Světlým hradem, pozvedajícím se do výšin v oslepující záři Božího Světla

Grál je nejvyšším chrámem pravé služby Bohu

Grál nachází se od samého počátku Díla Stvoření na prvním místě, na vrcholku všech kroužících úrovní a sfér, které se zformovaly z Boží Vůle prostřednictvím síly tryskající ze síní Grálu a staly se prostorem pro život nespočtu bytostí a tvorů

Grál jest místem, kde chráněna nejčistšími rytíři, světlými služebnicemi a anděly, přebývá nejsvětější nádoba netušené nádhery, k níž sklánějící se Božské, milostiplné požehnání, stává se v ní obnovovanou Životodárnou silou, k umožnění trvání všeho stvořeného

Grál je místem, kde od počátku věků znovu a znovu proměňuje se v nejvyšší chvíli posvátného okamžiku milostiplná  Vůle Pravěčného Stvořitele v rubínově zářící, Životem šumící sílu, trvale občerstvující Dílo Stvoření a všechen život v něm existující!

Grál je branou, skrze níž vyšel z Božské věčnosti paprsek Boží Vůle – Duch Svatý – Imanuel, aby se stal v Parsifalovi počátkem všeho života v tomto Stvoření

Grál jest také místem, jímž prošel Syn Boží Ježíš z Lásky Boha Otce do tohoto Stvoření

A skrze Grál navrátil se pak Ježíš  zpět do Boží říše, kde přebývá s Bohem Otcem jako část Jeho Samého

Grál zprostředkovává sílu k trvání života každého tvora, usilujícího čistě o rozvinutí sebe sama

Grál ukazuje každému tvoru, každé bytosti cesty, vedoucí k jejich naplněnosti a blaženému štěstí v propojení s celistvostí Díla Stvoření

Grál nabízí pomocné ruce svých služebníků k pozvednutí vzhůru ke Světlu každému, kdo nese si v sobě ryzí čistotu a vůli k tvořivému, pokojnému bytí

Grál uzdravuje a zprostředkovává naději všude tam, kde je k tomu nitro člověka připraveno