NEKONEČNOST

Touhou velké části lidí na světě je dosáhnout trvalého, nikdy nekončícího prožívání štěstí, radosti, harmonie…

Cesta k tomuto trvalému stavu bytí je otevřena skrze probuzení vnitřní – duchovní podstaty člověka

Nekonečnost bytí spočívá v pokračování duchovní existence člověka dále po tomto životě ve stále vědomějším souznění se Spravedlivými Zákony Díla Stvoření

Ona vnitřní podstata, duchovní nitro je nezpochybnitelnou součástí každého z nás lidí

Je ozvěnou skutečného domova, z něhož jsme kdysi vyšli pro získávání zkušeností – zralosti do těchto vzdálených úrovní materiálního vesmíru

Úspěch cesty směřující k nekonečnosti našeho trvání spočívá:

1) V uvědomění si této cesty (vnitřně usilujme o vědomé prožití, že jsme nejen hmotnými -tělesnými tvory)

2) V probuzení vnitřní duchovní podstaty nás samých (v prožití síly proudící z našeho nitra – ve středu hrudníku)

3) V pochopení, že jsme na počátku svého bytí procitli nejprve v duchovní podstatě, která nás předurčuje k existování v nekonečném trvání po návratu do domova, toho domova, jenž je jiné substance, než je materiálnost zdejšího hmotného světa   (v prožití stavu vnitřní lehkosti, volnosti, dětskosti, zároveň však velikosti, vznešenosti a vědomé zodpovědnosti za sebe samého)

Nekonečnost bytí je příslibem, který je Stvořitelem vložen jako darovaná jiskra do každého lidského ducha

Probuďme jen v sobě touhu po nekonečnosti bytí, touhu, která se ozývá hluboko v nitru v každém z nás

Ona nás povede skrze zjasnění, očištění nitra až nadohled východiska všeho Života, kdy před vnitřním zrakem duchovně usilujícího člověka vystoupí zářící obraz Grálu, místa věčného znovuobnovování sil pro vše existující v Díle Stvoření

Směřování duchovního nitra k východisku všeho Života, ke Grálu, je směřování pozvedající  naše vědomí nad tento hmotný svět

Směřování k nekonečnosti bytí je přirozeným nalezením smyslu života pro každého člověka

Stav nekonečnosti bytí není vázán na pozemskou dlouhověkost

Tento stav nachází se jen vysoko nad hmotou, neboť je spojen s duchovní podstatou přebývající v našem nitru