UPOZORNĚNÍ

Stránky a jednotlivé  kapitoly jsou živé. Z tohoto důvodu mohou být některé části rozšířeny, nebo naopak i zkráceny, dle toho, jak to bude potřebné, aby byl udržován proud živoucího záření stále jasněji osvětlujícího cestu všem vážným čtenářům

Je proto důležité, vždy číst poslední  aktualizované zpracování stránek

DĚLENÍ STRÁNEK

Jednotlivé oddíly na stránkách mají rozdělení článků na část přístupnou bez registrace a část, která je dostupná po zaregistrování uživatele pod svým jménem.

Tento krok je nastaven proto, že považujeme část textů za obsahově natolik hodnotově vážné a cenné, že nám přijde jako nepatřičné, aby byly tyto přístupné  pouhé zvědavosti a povrchní těkavosti s nimiž jsou, žel dnes často mnohé, pro člověka důležité texty přijímány a posuzovány

Považujeme krok registrování se na stránkách za potvrzení vážnějšího zájmu u těch, kteří se zaregistrovat rozhodli.

Registrování čtenářů považujeme také i jako známku určitého porozumění vysokým pojmům na stránkách se vyskytujících.

Věříme, že čtenáři s opravdovým pochopením pro pojem Grál i ostatní vysoké, pro člověka tak nesmírně cenné pojmy, tento náš krok, nejen že nebudou vnímat jako překážku, ale toto nastavení stránek sami uvítají.

Další součástí stránek jsou oddíly nabízející možnost společného tvoření

Pro zájemce jsou na těchto místech stránek nabídnuty možnosti ke společnému vzdělávání se ve vědění o Díle Stvoření a jeho zákonitých dějích, které se dotýkají každého z lidí na jeho cestě úrovněmi nabízejícími rozvoj duchovních sil a schopností.

Věříme, že i tuto část čtenáři uvítají, jakkoliv to, nakolik z nabízeného budou pro sebe čerpat, necháváme jen a jen na nich.