PARSIFAL

Prvním ochráncem Grálu a králem Grálu je Parsifal, jenž má v sobě  část Ducha Svatého, Imanuele, jako konající a tvořící Vůli Boha Otce pro celé Dílo Stvoření

On jest Zákonem, jest Alfou a Omegou pro vše existující ve Stvoření

On jest ze Svatosti Boha Otce Nejspravedlivějším soudcem všemu životu v tomto Stvoření

On drží  Zlatou Knihu Života všeho, co procitlo a co ještě procitne ke svému vědomí

On jest tím, kdo má ve svých svatých rukou spojující se vlákna ze všech míst ve Stvoření, protože od počátku v něm působí v Zákonech Stvoření  jako Živoucí Vůle Boha Otce

Jako část Jeho Vůle je Parsifal neoddělitelně spojen se svým Otcem – Svatým Bohem, milostiplným Dárcem všeho Života

Parsifalu přebývá od počátku všech věků Díla Stvoření všemoudré, samočinné vědění o vláknech života všech tvorů a bytostí přebývajících ve Stvoření

Parsifalu naplňuje se jako část jeho služby spojení a pozvednutí vroucích díků a proseb obyvatel Stvoření vzhůru k Bohu Otci