DOPLŇKOVÉ TEXTY2020-04-15T15:54:10+02:00

DOPLŇKOVÉ TEXTY

Kruhy Klidných – Zprostředkovatelé Světla

Mají to tedy být vědoucí lidé, kdo ve svém vlastním zušlechtění lidského projevování, stanou se nedílnou součástí velkého pomáhajícího dění Světla na Zemi, kdo stanou se zprostředkovateli naděje, nacházející se v záření Světla, které bude přebývat u nich a v nich

Zářivé Soukolí Bytostného Působení v Lidském Životě

Kamkoliv tedy pohlédneme, tam nacházíme jen obdivuhodný díl tvořivé práce, která připravila od nejmenších částeček, pro ty největší oddíly stvoření, postupné schody pro lidského ducha, který smí se toho všeho v úctě držet a užívat to jako poskytnuté mu dary na jeho cestě

Zjasňování Plamene Ducha – Svět se Změnil

Kdyby lidé jen tušili, jak mnoho je pro ně nyní ve vláknech tkaných od jejich osobních tkalců nachystáno ze všeho minulého, co přivedli k životu, tu by se ani na chvíli nezabývali úvahami o tom, zda něco takového může přijít, ale ze všech svých sil vrhli by se k práci na sobě, aby vše očistili a přivedli vše ke zjasnění od základu svého duchovního nitra

Zářivé Soukolí Bytosného Působení v Pozdějším Stvoření

V následném plynutí, po ustálení biblického „prvního dne“ snášelo se k hmotnému vesmíru o stupeň vyšší nevědomě bytostné obsahující v sobě základní dech života, jenž se spojoval se hmotou do celků, které utvořily jednotlivé dílky organizmů, známé pro pozemské lidi jako buňky

Oblažující Proudy Čistoty

Kdo zachytí ve svém srdci jen na okamžik tento obraz ryzí služby, v jejím celém odevzdání se Světlu, ten smí vytušit malou část z toho, co je naplňujícím vznešené dění v Zahradách Lilií, Zahradách Čistoty ve Vysokých úrovních Světla v blízkosti Hradu Grálu

Přejít nahoru