DOPLŇKOVÉ TEXTY2021-08-05T18:52:27+02:00

DOPLŇKOVÉ TEXTY

Valhalla Inspirující Nové Vědecké Poznání Lidstva

Pravé poznání přicházející z Valhally je nachystáno snášet ve své jemné éteričnosti dolů do hmotností, aby už zanedlouho, smělo být zprostředkováno jako povzbuzení lidem ku pomoci v jejich novém úsilí o čistý a harmonický svět

Světlem Požehnaný Svět

A v tomto novém budou lidé poznávat krásu přírody, která je obklopí nebývalou nádherou a harmonií, jakou bylo možné na Zemi nalézat jen na samém počátku dob, kdy se vtělovaly první lidské zárodky do pozemských těl

Osamělé Lidstvo

Jakkoliv Božské Světlo učiněné tělem vždy působilo mírně, věcně a s láskyplně pomáhající ochotou pro povzbuzení slabého lidského ducha, vždy způsobilo vzkypění a protivenství největší části pozemských lidí

Čím Kdo Zachází

To nejdůležitější, co potřebuje duch ke svému vnitřnímu i vnějšímu nalezení pravé svobody, to vše je stále ještě přehlíženo a odsouváno, je to zamlženo dosavadními podružnými přáními lidí

A Když Všechno Padne

Duch vnímá pravou podstatu toho, co všechno se musí změnit, avšak pozemské myšlení a tím i celý způsob života stále lpí na zavedených formách, z nichž nemá síly vnitřně se odpoutat a vykročit s důvěrou vstříc novému, které na Zemi nyní přinese duchovní i bytostné působení pod jednotným vedením ze Světla

Přejít nahoru