DOPLŇKOVÉ TEXTY2019-10-02T09:47:54+02:00

DOPLŇKOVÉ TEXTY

Zlomová Doba Pro Rozhodnutí Ducha

Jestliže se v Díle Stvoření něco ze stávajícího hroutí pod tlakem zesilujícího se Světla, pak můžeme mít plnou důvěru, že Moudrost Boží má zároveň nachystány nové cesty, nové výhledy

Světlo

Lesk zlatých ulic a blažených rajských zahrad je Dílem tvořícího Světla, které dalo povstat úrovním, jež jsou domovem lidského ducha ve výšinách Stvoření

Pro Kruhy Klidých – Odpuštění Bližním

Odpustit všem, bezpodmínečně, je podmínkou pro to, aby člověk směl nyní projít vším děním s pomocemi ze Světla, kterých nutně potřebuje, aby obstál v tom, co je před ním