DOPLŇKOVÉ TEXTY2021-08-05T18:52:27+02:00

DOPLŇKOVÉ TEXTY

Vědění pro Novou Dobu – Smaragdová Deska Promlouvá

V každé kapce vody, v každém proudu vzduchu, v každém dílku hornin, v každém listu, květu a plodu, v každém pohybu živého tvora je obsaženo vše, co vypovídá o velikém tvoření Valhally na příkaz prastvořeného Merkura

Lidský Duch v Odlesku Božské Tvůrčí Síly

Člověk ve svém chtění sápe se po tom, aby se stal rovnocenným s Bohem ve splnění přání mít také vliv na celé Dílo všehomíra, přitom se však můžeme podívat na neslavný výsledek jeho vládnutí v uplatňování svobodné vůle jenom zde na této Zemi

Zlomení Všech Věží Lidské Pýchy

Dnes je pod silou Světla hnáno k projevu všechno, co dosud dřímalo jako spící kořeny ukryté pod viditelným světem, aby se to probudilo a zrychleně vyhnalo své květy v plody, které jsou stále méně poživatelnými

Napnutí Osudových Vláken nad Pozemským Lidstvem

V dnešní době jest obzvláště potřebné zjasněním nitra k čistému chtění v sobě nalézt rovnováhu a klid, a spokojit se tak ve zdravém žití s tím, co je člověku na jeho životní cestu vloženo jako prožívání vláken osudu

Nutnost Připravenosti

Vznešená výzbroj spočívající v milostiplném poznání Pravdy podává lidem, kteří drží si v sobě vnitřní bdělost, vše potřebné k tomu, aby se neutápěli v podružnostech, jež tak velmi zahlcují dnešní myšlenkový svět

Přejít nahoru