DOPLŇKOVÉ TEXTY2021-08-05T18:52:27+02:00

DOPLŇKOVÉ TEXTY

Doba Fúrií, Harpyjí a Vítězný Paprsek Lva

Postava rytíře, oděná do stříbřitě zářivé zbroje, vede voje odvážných bytostných služebníků všech úrovní, kteří již svou odhodlaností lámou všechnu dosavadní moc temna a drtí ji na prach

Uzdravení z Grálu

V rozechvění srdeční pleteně spočívá schopnost spojování s výšinami díla Stvoření, na jejichž vrcholu vypíná se věčný hrad Grálu jako spojující brána k Božskému východisku Života

Svatá Boží Síla z Grálu

V tušení zázraku ochrany a pomoci, jíž může lidskému duchu poskytnout jedině Bůh a Jím vyslaní pomocníci, je nitro mnohého člověka již dnes na cestě své přípravy k úplnému procitnutí

Velikonoční Vzkříšení 18. 4. 2022

A právě o letošním čase, kdy se spojuje významná doba Velikonoc s časem pozemského zrození Syna Člověka při jeho příchodu na tuto Zemi z důvodu jeho splnění přinesením Poselství Pravdy z výšin Grálu pro Luciferem duchovně zavedené lidstvo, přichází bod obratu, který je počátkem svítání všeho Života na Zemi

Nicotnost Stávajícího Poznání

Teprve s odstupem několika pokolení vystoupí novému, duchovně probuzenému lidstvu na Zemi pochopení toho, jaká nicotnost poznání byla považována za velikou v porovnání se skutečným vědění o Díle Stvoření, kterého se lidstvu teprve ještě bude smět ze Světla dostat

Přejít nahoru