DOPLŇKOVÉ TEXTY2020-04-15T15:54:10+02:00

DOPLŇKOVÉ TEXTY

Svět Přemožený Světlem

Dění, které přichází, je skutečně vykupitelským dílem Světla, jehož hodnotu ve všech důsledcích ocení lidé až s odstupem, kdy se stane ono zesilující Světlo pro jejich nitro přijatelným stejně, jako člověk potřebuje přivyknout slunečním paprskům, když vyjde ze zimomřivosti stínu

Nový Výhled pro Všechny, kteří se Znovuzrodili v Duchu

Opět bude moci být plně a samozřejmě prožíváno, že člověk je duchovním obyvatelem nádherného Díla Stvoření, kdy zde na Zemi přebývá po čas svého pozemského života proto, aby pokročil a dosáhl celistvé zralosti ve svém duchovním vědomí

Slíbený Dar Služebnice Sifé – „NÁPOJ PRO KVĚTINOVÉ ELFY“

Není to ani výroba hnojiva pro rostliny ani žádná alchymie, ale pouze prosté splnění kroků předaných bytostnými služebnicemi, v nichž pracuje vzniklá látka, která je nejlépe schopna přijmout a předat ono naladění člověka, jež v tom musí být bezpodmínečně přítomno, aby mohlo být předáno jako podaná ruka ke spolupráci

Přejít nahoru