DOPLŇKOVÉ TEXTY2020-04-15T15:54:10+02:00

DOPLŇKOVÉ TEXTY

Kruhy Klidných – Kvas v Těstu

Toto nadšení má přetékat duší člověka, má tryskat jako samozřejmé nastavení do všech myšlenek jako jejich základ a především má vystoupat na stupeň onoho jásavého nadšení, v němž teprve mohou se odehrávat všechny zázraky, které v sobě samočinně přináší soulad lidského ducha s Vůlí Svatého Boha

Zjasňování Plamene Ducha – Práce Vaéneů a Dalších Bytostných Služebníků

Kdo smí spatřovat vlákna která jsou nyní utkána vznešenými Vaéney obdivuhodně přesně tak, aby přivedla k lidem nový stupeň zesílení záření Světla, ten mnoho z toho, co lidé dnes horečně probírají ve společenských a také v politických rozhovorech musí vidět, úplně jinak, než na to panuje všeobecný náhled

Zjasňování Plamene Ducha – Naděje

Paprsek Parsifalův, jenž žhne a září v požehnaném lesku Božího jasu nad touto Zemí přináší nyní přeměnu všeho stávajícího, aby vše, co doposud lidského ducha jen zdržovalo a strhávalo z jeho cesty bylo odstraněno, odvanuto z této Země

Přejít nahoru