DOPLŇKOVÉ TEXTY2020-04-15T15:54:10+02:00

DOPLŇKOVÉ TEXTY

Jak Jsou Slaveny Velikonoce v Ráji

Duchovní svět je v mnoha směrech především úplně vzdálen přemýšlení pozemských lidí a tak v tento čas pozemských Velikonoc nalezneme v duchovních světech vše jiné než blízkou podobnost pozemskému slavení těchto svátků

Požehnané Zahrady Montsalvatu

Zahrady rozprostírají se do dálav a obsahují v sobě celé krajiny, v nichž se na jednotlivých místech nachází výchozí přijímací body, jež můžeme označit za nejsilnější vyvýšeniny, na jejichž vrcholcích nachází se chrámy čisté bohoslužby

Montsalvat – Světlý Hrad v Ráji Lidských Duchů

V síních Montsalvatu slouží nejčistší službou nejryzejší duchovní rytířstvo Ráje, které utváří pevný kruh okolo posvátných stupňů s oltářem a nádobou, aby tato byla chráněna před pohledy nehodných

Přejít nahoru