DOPLŇKOVÉ TEXTY2021-08-05T18:52:27+02:00

DOPLŇKOVÉ TEXTY

Požehnané Účinky Nejjemnějších Vláken

Nejcennějšími jsou tato vlákna proto, že současně s tím, jak je jejich zářivost použita k podpoře života ve Stvoření, je ihned bytostnými tkalci tohoto vkladu záření lidského ducha použito pro očištění a zjasnění jeho vlastního osudu

Proč Lidé již Dlouho Vedou Nevyhlášený Boj Vůči Aglamům

Lidé na Zemi již celá staletí vedou nevyhlášený boj s Aglamy, bytostnými služebníky, kteří ve skutečnosti jsou zde však jen a jen proto, aby lidského ducha vedli k vyšší vnímavosti, než je nízce materiální stupeň dnešní rozumové námahy projevované u většiny lidí

Opět Proudí Vůně Lilií Celým Stvořením

Slavnost je chvílí, kdy se snáší dolů vůně květů bílých Lilií od Irmingard, aby se tato živoucí vůně pomáhajícím způsobem na prvním místě dotkla nitra všech tomu otevřených žen

Kde Jest Háreiars

Kde není mezi lidmi pravá úcta a čistě duchovní zachvívání harmonie, tam se všechny vztahy, všechna domnělá přátelství, také i všechny dohody a domluvy zhroutí, neboť útočnost Háreiarsova v tom přinese silné otřesy, které vše dosavadní nesprávné rozlomí a zničí"

Od Herfeliné

Skrze vznešenou služebnici Valhally k lidem přichází od počátku jejich bytí v celém Pozdějším Díle Stvoření vždy jen pravá pomoc a vyléčení všem těm, kteří o to upřímně prosí