Už před více než dvěma lety jsme na těchto stránkách zveřejnili článek Zářící Hvězda , jež pojednával o Velké kometě. Nejen ti, kdo ho četli, se nejspíš opakovaně zamýšleli nad tím, kdy k nám už konečně doletí tento obzvláště významný vesmírný objekt. Vždyť už můžeme – jak se říká – „ve vzduchu“ zřetelně cítit, že cosi nového přichází. Osobně jsem již dávno vnímal nesmírné puzení ji hledat, přičemž mi dost zaujalo, když byla v roce 2012 objevena kometa, jež byla označena C/2012 S1 a pojmenována jako ISON. O ní se tenkrát všude možně psalo, že bude „velká“, tzn. že bude jasným a dobře pozorovatelným objektem noční oblohy. Nicméně koncem listopadu 2013, když prolétala nejblíže u Slunce, se její jádro rozpadlo. Uvádělo se, že bylo do Slunce z převážné části vtaženo, a tudíž svůj průlet kometa „nepřežila“. Z toho bylo patrné, že ISON se nestal onou dlouho očekávanou Velkou kometou.

Přesto bylo pozorovatelné, že se přibližně od té doby hodně věcí změnilo – od odlišného svitu Slunce až po nebývale časté projevy všemožných živelných katastrof. Rovněž vzniká i stále více požárů, což mimo lidského vlivu může vyplývat i z toho, že k nám přicházejí nová záření, jež zápalně přeskakují do hrubohmotného světa a působí zde dle svého druhu, tzn. zažehnou oheň. Kromě toho též hodně lidí stále zřetelněji pociťuje silné tlaky na mozek, jakož i nesmírné výkyvy v duševních a energetických systémech. U některých lidí se v současnosti zřetelně projevují taková psychická vychýlení, že to vypadá, jako kdyby se zbláznili. Sice budou nejspíš i v těchto případech lékaři tvrdit, že se jedná o nový „nebezpečný“ virus, který napadl mozek, ale žádný z nich přitom nebude schopen takto zasaženým pomoci.

V předchozích letech jsme již o těchto i jiných projevech psali v článcích Působení Zářící Hvězdy na tělo, duši a ducha  a Působení Zářící Hvězdy Na Psychiku . Rovněž jsou nepřehlédnutelné obrovské otřesy ve společenském i politickém dění a mezinárodních vztazích. Všechny dříve uváděné i další projevy se nesmírně stupňují zejména v poslední době, a proto se nejspíš mnozí z „čekajících“ rozhlíží, kde je tedy ta ohlašovaná Velká kometa, která má jako „klíč“ spustit závěrečné dění v hrubohmotnosti, tzn. dokončit očistu i zde na naší Zemi. Přestože se v minulých letech na obloze objevilo více i neperiodických komet, tak žádná z nich nejspíš nebyla onou očekávanou „Velkou“.

Před necelými dvěma lety se začalo v odborných článcích psát o dost „slibné“ a zajímavé kometě. Astronomové totiž na archivních snímcích z průzkumu temné (tj. neviditelné) energie objevili zcela novou kometu, jež dostala označení C/2014 UN271 a byla po svých objevitelích pojmenována Bernardinelli-BErnstein, což jsem si dovolil volně přeložit jako „Bernardův jantar“. Má být tak velká, že by mohla být i planetkou. Průměr jádra má mít kolem 120 km, což je ještě více, než tomu bylo u doposud rekordní komety Hale-Bopp. Předběžný odhad hmotnosti komety C/2014 UN271 se udává 500 bilionů tun, což je asi 100 tisíc krát více, než tomu bylo u dřívějších komet. Na některých záběrech teleskopů, jež se na ni zaměřily, měla fialovo-zelenou záři (viz zde). Tato kometa k nám letí značnou rychlostí kolem 35 tis. km za hodinu.

Její celou přesnou dráhu astronomové neznají, ale je jisté, že k nám přilétá z obrovské dálky. Průlet vnitřní částí sluneční soustavy a gravitační interakce ovšem ještě může o něco její dráhu pozměnit. Hlavně je v tomto ohledu potřeba brát v potaz možný gravitační účinek obrovské a důležité planety Jupiter. Vždyť tato planeta je místem, odkud na zdejší část vesmíru působí vysoký služebník Valhally Hermétes, který umožnil vytvoření a zformování hmotných světů, což je podrobněji popsáno v článku Důležitá Vlákna Blízkého Bytostného Záření Okolo Nás – Hermétesův Dóm .

Vraťme se však k oficiálně uváděným popisům vesmírných dějů. Astronomové uvádějí, že komety se leckdy chovají zcela jinak, než původně očekávali. A to nejen v tom ohledu, že se občas připravují na „vesmírnou show“ a pak – jak tomu bylo třeba u komety ISON – vše nečekaně skončí třeba kolizí se Sluncem. Komety ovšem předvádějí i jiné nepředvídatelné události. Nedávno třeba astronomové pozorovali silnou erupci na kryovulkanické kometě 29P/Schwassmann-Wachmann. Ta by se prý mohla nazývat i jako „obří vesmírná sopka“, neboť je 60 km široká a uvádí se, že je jedním z nejvíce vulkanicky aktivních těles sluneční soustavy. Poslední výbuch, který se odehrál 2. dubna 2023, byl tak intenzivní, že pak vyzařovala desetkrát více než předtím její samotné jádro. Také nově objevená dynamická kometa Bernardinelli-Bernstein už předvedla cosi obdobného: 9. září 2021 byl detekován její zjevný výbuch, přičemž se zjasnila o 0,65 magnitudy. Je tudíž možné, že se čímsi rozzáří i tehdy, až k nám bude mnohem blíže.

První snímky komety Bernardinelli-Bernstein jsou z října 2014, kdy ještě byla od Slunce vzdálena kolem 29 AU (tj. astronomických jednotek), což odpovídá přibližně 4,3 miliardám km. Už v době, když ještě byla za oběžnou dráhou Uranu, registrovali někteří astronomové známky jejího odplyňování, tzn. jakýsi ohon. Tato nová kometa prý předtím prošla přes více jiných slunečních soustav. V současné době se už ale přiblížila k našemu Slunci na téměř 18 AU (tj. přes 2,7 miliardy km), což je blíže, než je vzdálenost oběžné dráhy Uranu. Za sedm let se k Zemi má přiblížit asi o 1,3 miliardy kilometrů. Nyní podlétá naši sluneční soustavu, jako by ji chtěla pozvednout vzhůru. K Slunci se tato kometa má přiblížit koncem ledna 2031 a k Zemi 5. dubna 2031. Dle teoretických propočtů však má být od nás i při jejím největším přiblížení dost vzdálená. Uvádí se, že to má být přes 10 AU, tj. desetkrát dále, než je vzdálenost Slunce od Země.

Nicméně na nás tato kometa zjevně bude výrazně působit, a nejspíš již po delší dobu i působí. Přestože byla astronomy ve viditelném spektru zpozorována až v roce 2014, tak naší sluneční soustavou prolétá určitě mnohem déle. Abychom to ozřejmili, uveďme si zde i některé číselné údaje a základní výpočty. Astronomové třeba uvádějí, že vnější oblast naší sluneční soustavy, která se nazývá Kuiperův pás, se rozprostírá do vzdálenosti přibližně 55 AU. Odtamtud by kometa letěla k našemu Slunci něco přes 45 let.

Dále se uvádí, že tato kometa přilétá z hypotetického Oortova oblaku, jež se má nacházet přibližně 50 tis. AU od Slunce. Oortův oblak má být pozůstatek prapůvodní planetární mlhoviny, z níž prý naše sluneční soustava vznikla. Takže kdybychom hypoteticky přijali to, že z jiných úrovní přilétající jádro komety se přibližně někde v této vzdálenosti obaluje nejhrubší hrubohmotností, tak ze vzdálenosti 50 tis. AU by kometa letěla k našemu Slunci něco přes 40 tis. let. Je sice pravděpodobné, že rychlost letu bude nejspíš v jiných částech vesmíru odlišná, neboť v méně hutném prostředí může kometa kupředu pronikat rychleji. Přesto je jasné, že kometa, jež letí do naší světové části z tak obrovské dálky, byť by zpočátku byla jen ve svých jemnějších záhalech, na to bude z hlediska našeho pozemského pojetí času potřebovat mnoho tisíc let.

Přestože nemohla být před tisíci či stovkami lety pozorovatelná ani těmi nejlepšími dalekohledy, tak už dávno byla jistě vnímatelná o něco jemnějšími duševními smyslovými ústrojími, tzn. už tehdy jí mohli uzřít omilostnění jedinci. Proto někteří z nich už před věky předpovídali příchod této významné Hvězdy. V Poselství Grálu v přednášce Cizinec Abd-Ru-Shin uvádí: „Jako pozdrav Boha Otce vídal večer zářit nad sebou kometu, kterou pozoroval jako cosi samozřejmého, co patří k hvězdné obloze, než mu byla položena na oči páska, kterou musel nosit v době své trpké pozemské výchovy.“  Nevíme sice, jakým z jemnějších smyslových ústrojí tuto kometu zřel malý chlapec s tehdejším jménem Oskar Ernst Bernhardt, ale nejspíš ji rád pozoroval, když mu na obloze tak krásně svítila. Možná zlatě, třeba jako „Bernhardův jantar“.

Přestože v tomto případě šlo o vyslance Světla, jenž může uzřít i ty nejvyšší úrovně, tak aby mohl člověk uvidět kometu v jemnějších záhalech, postačilo by nejspíš vnímat jemnohmotně či bytostně. Posledně jmenované bytostné vnímání je přitom běžné u většiny z čistších malých dětí, alespoň do té doby, než jim je na oči položena páska, jež během dospívání odcloní čili přechodně zamezí tomuto druhu zření v dospělosti.

Avšak někteří vnitřně probuzení lidé si zachovají i v dospělosti alespoň občasné zření jemnějšími smysly. A nemusí přitom ani jít o vyslance Světla, ale je to možné i u běžného člověka. To dokazuje kupř. to, že astrolog Karla IV při výpočtu nejlepšího data pro položení základního kamene Karlova mostu bral v potaz i souladné postavení planet Neptuna a Pluta, jež byly objeveny až o mnoho set let později moderními teleskopy. Přestože ty astrolog za doby Karla IV jistě neměl, tak nejspíš dokázal určitým způsobem vnímat i tyto běžným okem ani tehdejšími dalekohledy nepozorovatelné vnější planety naší sluneční soustavy.

Výše předkládané úvahy nemají za účel dokazovat, že kometa Bernardinelli-Bernstein je onou očekávanou Velkou neboli Zářící Hvězdou. To totiž nevím. Chtěl jsem ovšem poukázat hlavně na to, jak daleká a dlouhá musí být cesta oné zvlášť významné Hvězdy, která do této části světů letí až z nejvyšší praduchovní úrovně. Jak je uvedeno v Poselství Grálu v přednášce Velká Kometa: „Její jádro je naplněno mocnou duchovní silou; obaluje se hmotností a bude proto viditelná i pozemským lidem. Jistě a neúchylně jde kometa svou drahou a bude v pravou hodinu na svém místě, jak to bylo určeno již před tisíciletími.“

Osobně jsem z těchto i jiných důvodů přesvědčen, že ta Pravá Velká kometa se k nám tudíž již přibližuje. Kdyby to měla být kometa Bernardinelli-Bernstein, tak nám zbývá něco přes sedm let, než se přiblíží nejprve ke Slunci a posléze k naší Zemi. Ale může to být i jiná kometa, kterou možná prozatím astronomové ještě neobjevili. Vždyť i kometu C/2014 UN271 prý „náhodou“ nalezli na archivních snímcích až po mnoha letech. Další z možností je, že už třeba nalezli i Velkou kometu, jež se má těsněji přiblížit k naší Zemi, ale nesmějí to zatím zveřejnit.

Vždyť se leckdy popírá i to, co na vlastní oči vidělo hodně lidí a někteří to třeba i natočili na videa. Nedávno bylo kupř. na sociálních sítích zveřejněno, jak ve Španělsku z oblohy padaly hořící objekty, přičemž u toho uváděli, že nejspíš šlo o satelity vojenského programu SpaceX Transporter 3. Leč z oficiálních médií se tamější obyvatelé nedozvěděli žádné pravdivé informace o tom, co to bylo, ani kam by měly zbytky satelitů z atmosféry dopadnout. Kdyby to prý chtěli zjistit, tak by si sami museli určit orbity a provést potřebné výpočty. Z toho tudíž vyplývá, že i my bychom měli bděle pozorovat všechna varovná znamení na obloze! Buďme proto stále na stráži!

Nemějme přitom žádné obavy, že bychom konečné dění nezpozorovali. V článku Zářící Hvězda  jsme již psali, že při velké očistě se též „odvrhne“ dolů vše temné, díky čemuž se Země povznese vzhůru, tzn. z vesmírného hlediska změní své místo. To ovšem bude pro pozemské lidi viditelné i běžným zrakem. Přitom se budou zákonitě odehrávat i další nepřehlédnutelné a dost zásadní děje. Kolem 30.let minulého století, když Abd-Ru-Shin působil na Vomperbergu, vzniklo neveřejné pojednání „O Zářící Hvězdě“. Nebylo sice oficiálně zveřejněno a zatím se ke mně žel nedostal německý originál, ale jen několik nejspíše poněkud nedokonalých přepisů a překladů. Protože považuji za nesmírně důležité, aby se vědoucí lidé mohli včas připravit na možné události, jež nejspíš vyvolá přílet skutečné Velké komety, pokusil jsem se poněkud srozumitelněji přeformuloval toto pojednání, jehož zkrácené znění si zde dovoluji uvést:

 „Potom však dojde k otřesům, které způsobí blížící se Hvězda. V určitém okamžiku se k tomu připojí všechna světová tělesa. Bude to okamžik, kdy nastane křížení paprsků, když se záchvěvy střetnou, narazí na sebe a setkají se v bodě, který ochotně naváže spojení s vaším systémem, což se dotkne i zákona tíže. Souhvězdí se otočí a Lev změní svou polohu. Z toho vznikne nový a neznámý rytmus hvězdných drah, který vším otřese. Pak se ovzduší naplní plyny, barevnými výpary, vzduch se rozechvěje a každý paprsek se bude míhat. Ze země budete moci pouhým okem pozorovat, jak se přemisťují nebeská tělesa. Otřesy kolem nich budou strašné a tyto záchvěvy na zemi též pocítíte.

Modravě třpytící se světla vám budou tancovat před očima, sluneční pleteň se rozechvěje tak, že nebudete schopni stát, zmocní se vás závrať a nohy vypoví službu. To ovšem po vás bude požadovat dvojnásob, abyste se hýbali, neboť vše bude jen projevem síly v procesu přeměn. Víte-li, co to jest a co to znamená, můžete se pokusit to zvládnout. Avšak nikoli vzdorovitým úsilím, nýbrž pomocí moudrosti. Příkazem je proto nyní zachovávat míru ve všem. Ovládání se ve všem – duchovně, duševně, myšlenkově i tělesně.

Na všechny, kteří se budou nové prožívání a poznání snažit pochopit pouze silou rozumu, dolehnou značné útrapy. Na těle i na duši je bude sžírat drtící síla. Prostorem bude proudit množství paprsků, které se budou lesknout všemi barvami jako tisícero násobně lomené sluneční světlo. Tyto paprsky budou bolestivě působit na nervy. Všechno, co bude hutné a nepropustné téměř rozdrtí a rozervou. Zapůsobí ostře především tam, kde by se chtělo pozemské chtění vtlačit před důležité požadavky ducha; budou vytvářet i konflikty a donutí všechno, aby se projevilo. Proto bude docházet i k boji a ničení. Vytáhnou navenek všechno zlo a pronikavě jej osvětlí. Tak se projeví očista, z níž posléze vyplyne zavržení anebo polepšení.

Nechejte proto do sebe vnikat jen čisté myšlenky, avšak ještě více dbejte na to, aby z vás čisté myšlenky vycházely; ony totiž pomáhají posilovat kolem vás zřídlo síly tím, že jemný obal, který okolo vás vytváří, bude přijímat světlé paprsky stále čistěji a rychleji. To vám bude poskytovat stále větší ochranu. Již proto nehloubejte o vás, ani o jiných. Nechte každému jeho náklad, který si na sebe naložil, aby jej nesl sám. Nezatěžujte se ničím, jinak nemůžete vyletět až do takové výše, kam budete moci vystoupat jen po odlehčení.“ Tolik citát.

Přeji všem, aby už odložili vše staré a nepotřebné, aby mohli v záplavách přicházejících paprsků Světla stoupat vzhůru, směrem k našemu skutečnému duchovnímu domovu!

Vít Syrový