Tato část stránek je určena jako prostor pro příspěvky, pozvánky a celkově tvořivé působení těch, kteří souzní s hlavním tématem stránek, jímž je pojem Grál ve svém inspirování ušlechtilosti v člověku.

Administrátor stránek poskytuje zde prostor rozličné lidské zralosti a moudrosti a z nich vyplývajícího snažení se pomáhat druhým.

Články a příspěvky uveřejňované v této části mohou pocházet od různorodých přispěvatelů a tudíž se nemusí bezpodmínečně shodovat ve všech ohledech se základními – úvodními texty stránek.

Podmínkou této přispěvatelské části je čistá a smysluplná, srozumitelná snaha poskytovat druhým hodnotu svého úsilí na cestě ke Světlu a z toho vyplývající tvořivosti

Je zde tedy nabídnut prostor pro naplňování Zákona Stvoření dávání a braní, ba, co více, je zde prostor k pochopení toho, že v dávání je pro člověka obsaženo vždy více požehnání než v pouhém braní

Tento Zákon rovnováhy je tedy sledován ve vymezení prostoru pro oddíl „Od jedněch pro druhé“

Podoby příspěvků mohou být různé a proto formát ani způsob není korigován, to však s podmínkou, že vždy bude uvedeno jméno autora a případný kontakt na něho samého.

Stránkami CESTA GRÁLU nejsou příspěvky cíleně vyžadovány, ani není smyslem utváření  náboru k jednotnému působení, neboť vše skutečně rozhodující v tomto čase, odehrává se na osobní rovině čistého žití jednotlivého člověka

Věříme, že v kontextu dnešní doby pochopí také všichni ti, kteří budou přicházet se svými příspěvky, že i pro tuto otevřenější  část stránek si administrátor  vyhrazuje výlučné právo nevyžádané příspěvky neuveřejnit

Zejména pokud příspěvky budou příliš vzdálené vlastnímu základnímu tématu stránek, anebo, pokud budou v rozporu s dobrými mravy