Pri všetkom, čo ako stromy na jeseň vydáva svoje plody a valí sa na nás zo všetkých strán, je potrebné upriamiť svoju pozornosť smermi, v ktorých mnohí vidia veľké pozemské výhody, hmotné zabezpečenie, vysoký stupeň rozhodovania a ovládania druhých, bezstarostný život a čistú príjemnú prácu. V snahe o nasledovanie priťahujú tieto smery činnosti mnohých tých, ktorí z dôvodov zapáčiť sa a získania ešte väčšieho vplyvu, zachádzajú do čoraz väčších absurdností.

Reč je o bielych golieroch. Mnohý si povie, aká zaujímavá a príjemná je práca strávená v kancelárii v obleku a kravate, na rôznych konferenciách, seminároch a workshopoch, plná cestovania a stretávania sa s rôznymi ľudia. Na účte každý mesiac pribudne zaujímavá suma a človek zrazu cíti svoju dôležitosť a prospešnosť. Uvedomuje si však takýto človek, čoho súčasťou sa stáva a čo ho postretne na druhej strane po ukončení tohto života?

Tieto riadky sa budú týkať v prvom rade vyššieho stupňa riadenia bánk, ľudí pôsobiacich v rôznych neziskových organizáciách majúcich politické ciele, lekárov, ktorí pred zdravím pacienta uprednostnili politiku a peňažný zisk, právnikov vypracujúcich analýzy a hľadajúcich cesty, ako ísť proti záujmom vlastných ľudí, novodobých cenzorov a overovateľov faktov, ako aj tých, ktorí nahlasujú stránky nesprávneho obsahu v horlivom boji, za ktorý sa im iste dostane dobrej odmeny. Zabudnúť nesmieme ani na tých, ktorí tomu všetkému holdujú ani nie z presvedčenia, ale v snahe zapáčiť sa a poberať z toho výhody predovšetkým materiálnej povahy. Nie je potrebné vymenovávať všetkých tých ľudí, ktorých sa to týka, ich vnútro si je presne vedomé, aký je stav veci.

Skúsme sa vžiť do života jedného z mnohých, ktorý pri príchode na tento svet dostal meno Juraj. Bol to obyčajný absolvent jednej z univerzít, ktorého osudové nitky pritiahli do jednej mimovládnej organizácie. Bol si od malička vedomý, že by rád pomáhal a vykonal niečo pekné, čo po ňom na tejto zemi ostane. Dostalo sa mu teda možnosti byť súčasťou projektových tímov, ktoré „zaostalým“ zemiam robia prednášky o demokracii, správnom fungovaní štátu a zavádzajú takéto modely v tých daných krajinách. Juraj si nemohol na nič sťažovať. Rozpracovával teórie o vláde ľudu, spoločenskom zriadení, fungovaní štátu a jeho orgánov. Spočiatku prednášal a neskôr tieto modely aj implementoval na nižších úrovniach riadenia. Postupne začali pribúdať nové a nové zákazky a Juraj mal radosť, ako môže ľuďom v iných krajinách odovzdávať a dávať poučenie o tom najlepšom spôsobe spoločenského zriadenia. Juraj mnoho cestoval, tešil sa z pozvaní do drahých reštaurácii a za svoju prácu dostával nadmieru zaplatené.

Vôbec si ani nepriznal, že by jeho práca mohla v niečom byť nesprávna. V poslednej dobe sa v krajinách, kde pôsobil, sa však začali množiť menšie povstania a revolúcie. Vôbec sa mu nezdalo zvláštne, že k týmto udalostiam dochádza postupne takmer vo všetkých krajinách, kde Juraj a iné spriatelené organizácie vykonávali svoju činnosť. Juraj si to vysvetlil tým, že v týchto krajinách nimi zasiate semienka demokracie vyklíčili a národ rozhodol zbaviť sa autoritatívnych krutovládcov a nahradiť ich ľudom zvolenými zástupcami. Nadšene sledoval vývoj v týchto krajinách a vodcov povstaní všemožne podporoval. Za každý náznak nesúhlasu so smerom vývoja v týchto krajinách, ako aj nesúhlasu s vládnucou vrstvou a „demokratickým“ zriadením, takéhoto pôvodcu nesúhlasu verejne prianieroval, alebo udal na príslušnom úrade a snažil sa ho znemožniť. Dokonca sa podieľal na „neziskovom“ projekte majúceho za cieľ usmerňovať príjmy z reklamy tým správnym a želaným smerom. Nesprávne názory a tí, ktorí ich reprezentovali boli uvádzaní na zozname a označovaní za klamárov a novodobobých konšpirátorov. Čo na tom, že s odstupom času sa mnohé z údajných konšpirácii ukázali byť pravdivými a splnili sa. To už nikoho nezaujímalo. Neskôr takýmto spôsobom rástol aj jeho vplyv, keďže sa mu ľudia báli oponovať a prostredníctvom svojich kontaktov sa dostal do aktívnej politiky. Aj tam presadzoval demokraciu, ako si to všetko vysníval, ale iný názor, než ten svoj nepripúšťal. Mohol si toho veľa dovoliť, vlastnil pekný byt a auto, mal aj veľký vplyv a preto sa domnieval, že mu vesmír toho tak veľa dáva, lebo má vo svojom svetonázore pravdu a preto je jeho svätá povinnosť v diele pokračovať.

Vôbec si nevšímal, ako sa medzitým menil jeho postoj smerom od diskusie k jedinej pravde bez pripustenia iného názoru a akejkoľvek sebareflexie. Jeho srdce stvrdlo a on neustále presadzoval to svoje proti všetkým oponentom, ktorých v hĺbke duše nenávidel. Zároveň podporoval aj všetky výdobytky svojej doby, pretože veril, že všetkým tým, ktorí riadia tento štát a ešte aj tým, ktorí ich ovládali, ide len o blaho všetkých ľudí tejto Zeme. Domnieval sa, že ak človek, ako malá časť systému horlivo a zodpovedne vykonáva svoju úlohu, bude sa dariť aj celému systému a takýto človek bude systémom podporovaný. V tom videl prejav zákonov spätného účinku, o ktorom toho toľko počul a ktorého spravodlivosťou a neúplatnosťou bol priam fascinovaný.

Bál sa prepuknutia veľkej chorobnej epidémie a medzi prvými šiel všetkým vzorom a podstúpil všetky lekárske zákroky, ktoré prikazovala lekárska veda vedená záujmami nadnárodných korporácii a akcionárov. Tieto terapie podstúpil predovšetkým kvôli práci, aby mohol cestovať, ani nie tak kvôli zdravotnému stavu, lebo si mohol dopriať množstvo kvalitného jedla a viesť zdravý životný štýl. Juraj mal vedomosť o fungovaní tohto systému, ale slepo a z hĺbky mu dôveroval, keďže si myslel, že aj im ide o to isté blaho, ako jemu vo vidine svojej demokratickej bubliny. Naivne si myslel, že keď získa on na svojom zdraví, môžu získať aj akcionári veľkých firiem a nevidel na tom nič zlé.

Ešte zarytejšie brojil proti všetkým tým, ktorí sa pýtali na negatívne účinky medicínskych preparátov, pretože čas na ich výrobu nebol dostačujúci a títo opovážlivci sa pýtali aj po alternatívnych možnostiach liečby. Juraj presadzoval úplné vyhladenie takýchto otázok a názorov a ľudí, ktorí mali pochybnosti a namiesto vecnej diskusie a zodpovedania otázok verejne ponižoval a útočil na ich odbornosť. Neštítil sa ani svetoznámych profesorov a odborníkov označiť za konšpirátorov a nechať ich vymazať zo všetkých správ.

Po niekoľkých mesiacoch od týchto zákrokov začal mať Juraj zdravotné problémy. Zo všetkého nepriaznivého obviňoval tých, ktorí neužili tieto preparáty, pretože tým bránia ostatným byť zdravými.

Neskôr už nebol schopný chodiť do práce, býval doma a čítal záplavy správ.

***

Prepukol veľký vojnový konflikt práve v tom štáte, kde začínal svoju kariéru. Ozývali sa preň podporné hlasy aj z iných krajín, kde Juraj predtým pôsobil proti údajným diktátorom a tyranom z ich pohľadu. Juraj mal z tohto vývoja radosť, lebo poznával, že jeho pôsobenie malo zmysel a prináša ovocie. Znovu sa ozývali jediné názory na to, ako správne chápať tento konflikt a geopolitickú situáciu. Vplyvom týchto udalostí neziskový projekt pôvodne cielený na reklamu a jediné správne názory získal ešte nové dotácie a príjem Juraja sa zdesaťnásobil. Cítil sa šťastný a zároveň naplnený, pretože pomáha dobrej veci. Pre toto obetoval celý svoj život, nemal takmer žiadnych priateľov a aj tých málo čo mal, s ním boli kvôli jeho postaveniu a výhodám, ktoré im to prinášalo. Mal vôkol seba dostatok ľudí, ktorí mu vykonali všetky aj tie najmenšie práce počnúc domácimi prácami až po starostlivosť o záhradu.

Takisto ako prinášala ovocie jeho lektorská činnosť, prinášali svoje neblahé ovocie aj experimentálne preparáty, ktoré Juraj užil a už na ne v záplave sprav o vojnovom konflikte aj zabudol. Zdravotne bol na tom veľmi zle a hoci investoval nemalé prostriedky do zlepšenia svojho zdravotného stavu na zahraničných klinikách, nič z toho nepomáhalo. Ešte stále si nedokázal priznať, že by veci mohli byť ináč, ako si to on predstavoval.

Jedného rána sa Juraj neprebudil do nového dňa. Jeho telo vypovedalo službu.

-pokračovanie nabudúce-