OD JEDNĚCH PRO DRUHÉ2020-04-15T15:57:36+02:00

OD JEDNĚCH PRO DRUHÉ

Tato část stránek je určena jako prostor pro příspěvky, pozvánky a celkově tvořivé působení těch, kteří souzní s hlavním tématem stránek, jímž je pojem Grál, ve svém inspirování ušlechtilosti v člověku.

Administrátor stránek poskytuje zde prostor rozličné lidské zralosti a moudrosti, a z nich vyplývajícího snažení se, pomáhat druhým.

Články a příspěvky uveřejňované v této části, mohou pocházet od různorodých přispěvatelů a tudíž se nemusí bezpodmínečně shodovat ve všech ohledech se základními – úvodními texty stránek. …číst celý text

Keď sa Zákony Božie Stanú Zákonmi Štátu

Už teraz je čas, kedy pravečná Múdrosť otvára prieplavy a dáva nám načrieť zo studnice doby, ktorá sa znáša k tejto Zemi, aby vediaci a túžiaci posilňovali vlákna znášajúce sa z týchto úrovní a aby sa tieto mohli rýchlejšie priblížiť k Zemi v zmysle slov: Ako v nebi, tak i na Zemi.

Kde sa nachádza nepriateľ tvoj…

Každý jednotlivec má vo svojom vnútri nepriateľa, ktorého musí vyhubiť. Len keď ho tam vyplienite, bude zaistená vaša duchovná sloboda a váš vzostup. Potom nezostanete otrokmi. Potom aj tí, ktorí nad vami teraz vládnu, čoskoro odídu.

Keď prinášaš dar na oltár…

Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv so svojím bratom zmieriť; až potom príď a obetuj svoj dar.

Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta

Či ti ťažké chvíle nepomáhajú hľadať spojenie so Mnou, vyvíjať duchovný pohyb a uvedomiť si, čo je skutočne dôležité? Nech sú tieto chvíle akékoľvek ťažké, keď pocítiš bezradnosť, bezmocnosť, súženie, odvrhnutie, alebo ťažkú bolesť, vyliečim tvoje rany a držím nad tebou ochrannú ruku.

Posolstvo z Tibetu V.

Všetci bratia s lámom pocítili mocnú vlnu Sily, ktorá sa vyliala na túto Zem. Znamená nový začiatok, kedy nič už nebude také, aké bývalo predtým

Která Voda je Živá

Tyto zdroje můžeme brát jako vzor živé vody, jež je tvárná a schopná se v každém okamžiku přizpůsobit potřebám života. Takovouto vodu lze popsat i jako něžně mateřsky pečující, s láskou dávající a nabádající ke smysluplné činnosti. Též podporuje naše celkové očištění, zjemnění a zušlechtění.

Jak Podpořit Hormonální Rovnováhu

Zmíněné žlázy přidáváním a regulováním látek přesně vylaďují prostřednictvím přílivu sil ze stříbrné šňůry, připojené do Solaru plexus, stav těla tak, že odpovídá nejlépe dlouhodobě přetrvávajícímu stavu ducha…

Na Svätej Hore

Táto zvesť bola spočiatku udržiavaná medzi mnohými národmi ako to najcennejšie dedičstvo a dôvod vďačnosti.

Rady pátra Dobromila

V útulnej pustovni, v tej slovenskej zemi žil v rokoch dávnych pustovník Dobromil...

Posolstvo z Tibetu IV.

"Zisťujete, že nepotrebujete žiť takým rýchlym spôsobom života, pre mnohé hľadáte nové formy a zisťujete, že dokážete žiť aj bez starých zvyklostí."

Posolstvo z Tibetu III.

Svetlý posol nám zvestoval aj o tých, čo neboli pripravovaní na Službu, ale čistota ich vnútra vytvorila pôdu pre také vzplanutie ich ducha, ktorý vyšľahol nahor s jedinou prosbou: „Príjmi ma do svojich služieb, Vznešený!“

Posolstvo z Tibetu II.

Tibetský láma otvára knihu po stáročia čakajúcu za múrmi kláštora na dobu, ktorá nastala a vraví: „Tieto riadky sú darom pre tých, ktorí ich nielen rýchlo prečítajú, ale prežijú ich hĺbku a dokážu sa do nich vcítiť ..."

Posolstvo z Tibetu

Možno vám tieto riadky pripomenú váš životný príbeh, možno si rozpomeniete na podobnosť s tým, čo nosíte vo svojom srdci a čo sa navždy vrylo do vás, a dovolíte tomu ožiť."

Hviezda

Raz ako blesk z čistého neba prešla stránkami médií správa o novej kométe, aby ju o nejaký čas nahradila správa toho istého znenia, len so zmeneným názvom kométy a časti vesmíru, kde sa má objaviť.

Čisté Uctievanie Krásy

Kde sa nemôže zmysel pre krásu radostne zachvievať, tam nie je harmónia taká, aká má byť. Ľudský duchovia musia rozvinúť tu krásu, ktorá sa bude harmonicky zachvievať s ostatnými na zemi.

O spolupráci s Bytostnými

"Jelikož všichni bytostní služebníci v sobě mají skálopevnou odvahu, ctí Boží Pravdu a slouží Světlu, budou pomáhat i odvážným lidským duchům, kteří zde na Zemi hájí pravdu a chtějí být nápomocní v boji, jež má vést ke konečnému vítězství Světla nade všemi temnými škůdci."