A opäť sa prepájajú nitky medzi nami a lámovi je dovolené nazrieť do knihy. Mení sa všetko navôkol, dokonca aj lámov kláštor i samotní bratia. Dozrievajú a poznávajú predpisy viery, ktoré nevedú k Vznešenému, a v poznaní toho žiadajú ich zrušenie a zmenu. Keby bol vrchný láma hneď spočiatku požadoval ich zrušenie, bratia by sa boli z úcty podvolili, ale chýbal by im hlbší zmysel a svojou nevedomosťou by bránili ich skutočnému zrušeniu a odloženiu.

Takto je to i s vami. V ostatné dni ste stratili mnohé z toho, čoho ste sa dosiaľ kŕčovito držali. Teraz si život bez toho dokážete ľahko predstaviť, stáva sa pre vás jednoduchším. Trávite viac času so svojimi blížnymi a na mieste, kde žijete. Zisťujete, že nepotrebujete žiť takým rýchlym spôsobom života, pre mnohé hľadáte nové formy a zisťujete, že dokážete žiť aj bez starých zvyklostí. Mnohé z toho už nenachádza podporu vo svete vašich myšlienok, ktorý sa takisto zásadne mení. Vedzte, že je to správne a že sa vám vodí podobne ako našim spolubratom. Aj vaša viera a spôsob uctievania Vznešeného prechádza veľkými otrasmi a zmenami. Vonkajšie formy, symboly, výzdoba, zvyky a spôsoby, to všetko prechádza prevratnými zmenami. Pred ľuďmi vyvstane jediná otázka:

„Akí ste živí vo svojej viere a kam upierate svoje city a myšlienky? Koho vzývate a kto je váš Pán?“

Budete prinútení striasť všetky nánosy, až ostanete sami obnažení pred touto otázkou. Konfesie, viery, ani sekty vám nepomôžu, otázka Zhora bude určená vášmu vnútru. Čo ono v sebe skrýva a nakoľko je živé?

Nová situácia prináša aj nové výhľady a pomoci. V knihe je uvedené:

„Oznám im toto. Milosť a blízkosť Vznešeného sa k vám bude približovať omnoho viac, než tomu bolo doposiaľ. Budú v sebe skrývať netušené možnosti vnútorného rastu a premeny. Tesne pred veľkým vyúčtovaním bude Vznešený obdarúvať. Obdaruje však len tých, ktorí o Ňom budú vedieť a ktorí obdarovaniu otvoria svoje vnútro.“

Ako keď pútnik zaklope a otvoria sa mu dvere. Vtedy vojde dnu a bude odovzdávať plným priehrštím svoje dary. Ak sa však dvere neotvoria, putuje ďalej a rozdáva na inom mieste. Nemajte však obavy, že by sa dary minuli, pre každého je dosť. Má ich dokonca toľko, že poniektorí budú obdarení viacnásobne. Množstvo darov je určované mierou otvorenosti vašich duchov, trvalou vernosťou a ochotou k Službe staviac je nad všetko ostatné.  Nutnosťou bude otvoriť pútnikovi dvere.

Príliš svetské predstavy, sa vám však môžu stať osudnými. Už po tisícročia v tom ľudia hrešia. Mnohí by na dverách svojho pozemského domova najradšej umiestnili nápis „Vitaj!“ a naschvál by nechali dvere otvorené pre prípad, že by pútnik vstúpil. Tými skutočnými dverami je však cítenie ducha a tie sa otvárajú naladením svojho vnútra nahor. Ani ten najchudobnejší nevyjde naprázdno, no hneď na začiatku sa človek borí s veľkým, priam nadľudským problémom. Túto snahu musí vynaložiť každý sám, žiaden duchovný ani kňaz tak za iného neurobí, nikto to za iného nevymodlí. Myslíte si, ľudia a vaše kulty a cirkvi vás v tom podporujú, že je to o hmotných daroch duchovnému spoločenstvu a množstve úkonov. To sa však nezachvieva v pravde. Aj v Tibete sa rozšíril nešvár opakovania modlitieb až do tranzu a rôzne formy naťahovania a cvikov spojených s modlitbou. Tým človek možno pomôže svojmu telu, ale ku Vznešenému ho tieto pravidelné rituály nevynesú. To majte takisto všetci na pamäti.

Veľké súkolesie svetového chodu otvára nové možnosti. Otvárajú sa nové, dlho nevyužívané svety myšlienok, kde kvitne služba Vznešenému v súzvuku celých nebies so všetkými jeho tvormi. Jediným trhnutím svojho ducha sa človek dokáže preniesť do týchto svetov a zanechať za sebou to, čo doteraz bolo. Kam len potom vstúpi, bude tým, ktorý bude toto nové prinášať druhým. Nehľadajte inšpirácie v našich kláštoroch, to, čo sa otvára, je nové aj pre nás, aj my hľadáme cesty a možnosti, ako sa s tým spojiť. Dívajte sa do svojho vnútra, to je tá najlepšia príležitosť.

Ešte o jednej ceste píše naša kniha, ktorej exemplár sa dostal aj do jedného z našich kláštorov. Čas pre nás nastane až príchodom učiteľov z požehnaného národa.

„Vznešený vyslal Svojho Syna, ktorý zblúdilým poslednýkrát zvestoval Slovo z Výšin. Je zapísané v knihe a bude slúžiť k vzostupu a požehnaniu mnohých. Váš národ túto knihu obdržal a má ju preloženú do svojho jazyka. Vašou úlohou je učiť sa z nej, bádať, prijímať ju svojím vnútrom a tvoriť. Tým vytvárate zároveň aj pre ďalších ľudí cestu nahor do Záhrad Vznešeného. Učte sa, študujte, hľadajte v knihe, dá vám odpoveď na všetko.“

Ak budete pripravení a dostatočne zrelí, stretnú sa naše národy v čulej duchovnej výmene. Aké veľké zasľúbenia táto doba len prinesie. Hľadajte svojím vnútrom, iste vás k tej knihe privedie, ak budete hľadať čisto. Iná možnosť neexistuje.

A ak ju nájdete, veľká beda vám, ktorí v nej nebudete poctivo bádať, budete nad ňou hútať, rozkladať ju na frázy vyhovujúce vám a nebodaj zotročovať na jej základe druhých, aby vás poslúchali alebo vám slúžili. V tomto prípade si privoláte na seba hnev Vznešeného! Nehádajte sa medzi sebou, lebo každý z vás je inej podstaty, prijímajte z jej nevýslovných darov, ktoré sú určené pre vás a skrze vás pre ďalšie jemnejšie svety i ďalšie národy. Vy sa raz máte stať učiteľmi, na ktorých iné národy netrpezlivo čakajú. Držte ju v úcte a hľadajte v sebe, aké poklady sa pred vami ukrývajú. Už len jej samotná prítomnosť a vedenie o tom mali by zmeniť smer vášho zmýšľania. Buďte vďační za milosť, ktorá sa dostala práve vášmu národu a vám samotným v jeho strede.

S výhľadom do týchto čias sa lámov duch napĺňa nevýslovnou vďakou a blaženosťou. Vyciťuje mocné prúdy zo zvestovania zasľúbení napĺňajúce naše národy. Možno ste to práve vy, priatelia, ktorí tieto zasľúbenia raz budete smieť Milosťou Vznešeného premeniť v čin. Láma sa za vás vrúcne modlí a ďakuje Vznešenému za Jeho Dobrotu a Milosť.

Svetlá sila vyzdvihla lámu do úrovní, z ktorých smie čerpať inšpiráciu pre nové zmeny v chode kláštora a vedení bratov, a umožní mu zapísať ďalšie riadky do nepopísaných strán knihy.