Až Hvězda Syna Božího přiblíži se…

„Až Hvězda Syna Božího přiblíži se…

Co z tvých slov pak zbude?“

Mnohé už bolo povedané a napísané o priblížení a objavení sa Žiariacej Hviezdy. Raz ako blesk z čistého neba prešla stránkami médií správa o novej kométe, aby ju o nejaký čas nahradila správa toho istého znenia, len so zmeneným názvom kométy a časti vesmíru, kde sa má objaviť. V nádeji a s povzdychom „ja som to vedel“ upierajú mnohí k týmto správam svoj zrak. Predstavujú si ráno vzkriesenia, vyčistenie všetkého, čo im bráni vo voľnom nádychu. Tešia sa na jej príchod ako malé deti očakávajúce od rodiča maškrtu za to, že boli trpezlivé a včas pripravené. Jediné, čo im stačilo, bolo veriť v jej príchod a tešiť sa na ňu. Už len samotným čakaním vykonali tú duchovne najväčšiu prácu. Také a všelijaké iné formy sa hmýria medzi tými, čo si namýšľajú, že sú o niečo lepší než tí nevediaci, potácajúci sa svetom bez hlbšieho duchovného poznania. Ak im títo „vediaci“ povedia čosi o nadchádzajúcom dianí a oni to s posmechom odmietnu, už ich naši „vediaci“ strašia pôsobením kométy, ktorá všetkým im podobným prinesie Súd. Sami pritom zabúdajú, že nie sú o nič lepší, že sa im jedine veľkou milosťou zhora dostalo poznania. A akým spôsobom tieto dary využijú, takej odmeny sa im samým v Súde dostane. Poznanie a znalosť Slova zaväzuje! Nezabúdajte na to, pochabí ľudskí duchovia!

Prenesme sa ďalej, nad sféry tejto malej, zatiaľ ešte nepokojnej Zeme. Prehovoria k nám služobníci Pravdy, ktorých nezahaľuje šat pozemského tela: 

„Mier a pokoj všetkým ľudským duchom obývajúcim v záhaloch tela planétu Zem. Dostalo sa nám veľkej milosti – zvesti o Žiariacej Hviezde skrze Sväté Slová Najpovolanejšieho. Tieto slová zneli vesmírom v minulom storočí vášho letopočtu, tvorili, budovali a podnes nesú dôležitosť a vážnosť, akú nedokážete ani vytušiť. Ako vždy, neporozumeli ste správne ich najdôležitejšiemu odkazu. Vzali ste si vonkajšie slová bez toho, aby ste prenikli do hĺbky, ktorú tieto slová zahaľujú. Pre vašu dobu i pre vás samých je najväčšou milosťou a darom práve to, že sa kométa zatiaľ nezjavila. Mnohí svetlí duchovia prosili a prosia Pána za vás a za vaše dobro, vy pochabí, aby vám bol milosťou Najvyššieho daný čo najdlhší čas na to, aby ste zmeny, ktoré vám Hviezda prinesie násilím, vykonali na sebe dobrovoľne.

 Jej približovanie sa k vašej planéte spojené s tlakom predpokladá veľké duchovné prebudenie a obrodu. Kto sa s radosťou a detinsky nevinným pohľadom teší na jej príchod, ten nič o vážnosti doby a o dianí s ňou spojeným netuší! Neúnavná duchovná práca, neustále plnenie Božej Vôle, zmena vlastného myslenia, umenšenie seba samého, to je to, čo sa od vás očakáva. Obávame sa, že ani tí najlepší z vás by nezvládli tlak jej vyžarovania, preto prúdi nahor toľko modlitieb pre vaše blaho. Raz však nadíde okamžik, keď všetko stíchne…

Už nebude čas na výhovorky, čo mal kto v pláne vykonať, čo by bol spravil, keby… 

Aký si, človeče! zaznie ti v ústrety ako hlahol mocného zvonu. Pozrieš sa na seba v zrkadle a odpoveď ani nebudeš potrebovať. V tom okamžiku sa staneš vediacim. Niekto na chvíľku, iný na večnosť. Jeden porozumie Božím Zákonom preto, aby v Nich sám našiel svoj pád a zatratenie. Tomu druhému zas budú stekať po lícach horúce slzy poznania toho, čo všetko mu bolo dané urobiť pre spásu iných i seba, čo všetko zanedbal, premeškal, nestihol. Aká veľká milosť a pomoc bola pri ňom stále aj v čase, keď on na všetko vyššie zanevrel, mysliac si, že zostal sám. To len on stiahol svoju ruku. Ruka zhora a pomoc boli vždy po jeho boku a pripravené zaúčinkovať. V Pôsobení Zákonov uvidí všetko tak, ako to plánovala Vôľa Pána, keby sám nebol zišiel z cesty a nasledoval Ju. Namiesto radosti z víťazstva cíti stud a zvláštny, nevysvetliteľný pocit. Unavený do posledného záhybu, ale aj blažený a znovuzrodený. 

Po tomto poznaní pocíti prúdy z vysokých oblastí, padne na kolená a mlčky bude ďakovať a vzývať…

Pane, Všemohúci Bože, ktorého som vzýval celé svoje bytie!

Ďakujem, že si mi odhalil tajomstvo, ktoré skrývala Tvoja Hviezda. 

Plný studu padám do prachu a prosím o zľutovanie. 

Nepoznal som v pravý čas milosť, ktorú Tvoja Vôľa s Hviezdou spojila. 

Tak rád by som odčinil svoje zlyhanie. 

Pomôž mi, ó, Najvyšší!

Svetlý lúč zasiahne prosiaceho a zhora sa znesie Hlas:

Je ti odpustené. 

A aj posledný prášok nečistoty sa vytratí zo záhalov jeho duše…“