O CESTA GRÁLU

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
So far CESTA GRÁLU has created 468 blog entries.
17 04, 2023

Pohár Občerstvující Pravdy

Od |2023-04-17T23:25:05+02:0017 dubna, 2023|DOPLŇKOVÉ TEXTY|

Pravda přichází skrze vnitřní velikost a harmonii ve všem jednání, které panuje v člověku jako připravená půda, na níž smí se pak snášet v posvátnosti něco z vyššího a obsáhlejšího původu, než je podstata samotného lidského ducha

13 04, 2023

Kdy se objeví Velká Kometa

Od |2023-04-27T21:10:28+02:0013 dubna, 2023|OD JEDNĚCH PRO DRUHÉ|

Už před více než dvěma lety jsme na těchto stránkách zveřejnili článek Zářící Hvězda , jež pojednával o Velké kometě. Nejen ti, kdo ho četli, se nejspíš opakovaně zamýšleli nad tím, kdy k nám už konečně doletí tento obzvláště významný vesmírný objekt.

10 04, 2023

Skutečný Nový Svět

Od |2023-04-10T20:54:06+02:0010 dubna, 2023|DOPLŇKOVÉ TEXTY|

Zde na Zemi nežijeme již velmi dlouhý čas ve světě skutečném, ale jen ve světě klamném utvořeném z lidských názorů a myšlenek formovaných z výběžků poznání, které má svůj základní původ v rouhavé neznalosti Díla Stvoření a jeho Zákonitostí, a proto nutně i v neznalosti samotného Stvořitele

7 04, 2023

Druhá strana mince

Od |2023-04-07T15:14:28+02:007 dubna, 2023|OD JEDNĚCH PRO DRUHÉ|

Pochopila jsem také, že nemá pro naši duši ani příliš velký význam, pokud se snažíme jen rozumem dodržovat nějaká pravidla nebo vykonávat tzv. duchovní aktivity, procesy a ceremonie, pokud je to oddělené od procesů našeho nitra.

3 04, 2023

Linie Rodu

Od |2023-04-04T11:51:58+02:003 dubna, 2023|DOPLŇKOVÉ TEXTY|

Pokud lidé jakéhokoliv národa přilnou k pravé cestě ukázané jim Synem Božím a Synem Člověka a učiní vše pro to, aby se jim stala tato cesta ukazatelem pro všechno jednání vůči bližním, tu v tento čas stane se takový národ v přítomnosti na Zemi požehnaným

22 03, 2023

Boj o energiu

Od |2023-03-25T11:24:10+01:0022 března, 2023|OD JEDNĚCH PRO DRUHÉ|

Nepriateľ dobre vie, že jeho možnosti sa stále viac obmedzujú a znižujú sa jeho príležitosti, ako získať energiu a silu. Čím je človek vnútorne silnejší a dokáže sa prúdom síl lepšie otvoriť, jestvuje pre neho zároveň aj väčšie nebezpečenstvo, že dokáže hoci nechcene, alebo neuvedomene presmerovať veľký tok sily protistrane.

20 03, 2023

Uzdravení všeho Života v Proudění Světla

Od |2023-03-20T21:34:14+01:0020 března, 2023|DOPLŇKOVÉ TEXTY|

Svým životadárným účinkem přináší všemu životu očištění, zhojení a občerstvení všech míst, které se pod tlakem předchozího nesprávného zachvívání uzavřely Světlu a musely tím dospět ke sražení, zhutnění a k poškození předchozích forem v jejich spoluzachvívání s ostatními částmi, které si ještě zachovávají možnost větší prostupnosti světlým částečkám