8 04, 2024

Princip Lucifera

Od |2024-04-08T22:00:07+02:008 dubna, 2024|DOPLŇKOVÉ TEXTY|

Současně právě v zachvění se při uvědomění si toho, že on ví lépe jak zařídit všechny věci ve Stvoření lépe než sama Vůle Stvořitelova, probudila se v něm ona prapůvodní forma myšlenky, kterou můžeme označit za základ „Luciferova principu“ působícího tolik škod především ve vzdálené části Pozdějšího Díla Stvoření

1 04, 2024

Proč právě nyní přichází osvícení

Od |2024-04-01T22:13:36+02:001 dubna, 2024|DOPLŇKOVÉ TEXTY|

Ze stínu nevědomí vystoupí nyní postupně poznání vláken Alfarů, kteří v nejvěrnější zářivosti své služby láskyplně tkali vlákna osudu pro Syna Božího, aby tento mohl co nejdéle působit ve svém pozemském životě na Zemi jako dárce převratného duchovně osvobozujícího vědění od Boha Otce, kterého se tehdejším lidem hořce nedostávalo

25 03, 2024

Pozemské vědomí člověka

Od |2024-03-25T19:57:33+01:0025 března, 2024|DOPLŇKOVÉ TEXTY|

Zúžené vědomí, které panuje pro lidského ducha zde na Zemi, stalo se za dobu několika tisíc let stavem, který je brán jako nedílná součást zdejšího života a to přesto, že tomu tak nikdy ve skutečnosti nemělo být

11 03, 2024

Obklopeni světlem a dobrem

Od |2024-03-12T12:59:03+01:0011 března, 2024|DOPLŇKOVÉ TEXTY|

Všechno dřívější pozemské filosofování, všechny silné náboženské či naopak protináboženské postoje a názory stávají se postupně ničím, jak vystupuje stále jasněji, že Bůh po lidském duchu ničeho takového nežádá, ale že tím nejcennějším co může on za sebe přinášet je právě spolupodílení se na velikém zprostředkovávání Harmonie, Dobra a Světla skrze čistý a vroucí přístup k bližním

4 03, 2024

Zákonité projevy dobra na zemi

Od |2024-03-07T21:55:47+01:004 března, 2024|DOPLŇKOVÉ TEXTY|

Člověk jako obyvatel Díla Stvoření může vždy vnitřně vytušit, že základní smysl veškerého jeho bytí spočívá ve vroucí čisté účasti na spoluutváření Harmonie, v níž jedině nalézá se příslib správného směřování, a tedy i vývoj spějící k věčnému trvání