15 05, 2023

Občerstvující Výstavba ze Světla Proudí Všemi Jemnějśími Úrovněmi k této Zemi

Od |2023-05-15T21:46:18+02:0015 května, 2023|DOPLŇKOVÉ TEXTY|

Proto je nyní žádáno úplné oproštění se od trvajících forem, které se prokázaly v tisícerých zkušenostech jako nedostačující pro opravdovou výstavbu Božího Díla na Zemi, které má vyjít z rukou čistého lidsky duchovního úsilí, aby se to harmonicky spojilo se všemi ostatními částmi, které již dlouho na potřebný krok člověka čekají

8 05, 2023

Radost Blažených – část II.

Od |2023-05-08T22:42:45+02:008 května, 2023|DOPLŇKOVÉ TEXTY|

Kdyby přebývalo na Zemi více poznání a také pochopení pro všechno, co se nachází za hranicí zdejšího hrubohmotného světa, tu by se jistě tolik lidí neobávalo pozemského konce svého života, tak jak je to právě zažité ve většině společnosti

1 05, 2023

Jaro Nového Života Přicházející ze Světla

Od |2023-05-01T22:10:30+02:001 května, 2023|DOPLŇKOVÉ TEXTY|

Tak jako jarní proudy života rozechvívají probuzení k novému životu v semenech, pupenech a buňkách, po určitou dobu hluboce spících, stejně tak nyní chvěje to semeny v astrálním světě okolo Země, aby se tak vše, co již dávno v radostném následování Stvořitelovy Vůle připravily ruce Alfarů v předobrazech toho, co jest nyní označeno za nové, probudilo a vzešlo ve svém klíčení a následně to zesílením vstoupilo do rozpuku nových forem pozemského světa

17 04, 2023

Pohár Občerstvující Pravdy

Od |2023-04-17T23:25:05+02:0017 dubna, 2023|DOPLŇKOVÉ TEXTY|

Pravda přichází skrze vnitřní velikost a harmonii ve všem jednání, které panuje v člověku jako připravená půda, na níž smí se pak snášet v posvátnosti něco z vyššího a obsáhlejšího původu, než je podstata samotného lidského ducha

10 04, 2023

Skutečný Nový Svět

Od |2023-04-10T20:54:06+02:0010 dubna, 2023|DOPLŇKOVÉ TEXTY|

Zde na Zemi nežijeme již velmi dlouhý čas ve světě skutečném, ale jen ve světě klamném utvořeném z lidských názorů a myšlenek formovaných z výběžků poznání, které má svůj základní původ v rouhavé neznalosti Díla Stvoření a jeho Zákonitostí, a proto nutně i v neznalosti samotného Stvořitele

3 04, 2023

Linie Rodu

Od |2023-04-04T11:51:58+02:003 dubna, 2023|DOPLŇKOVÉ TEXTY|

Pokud lidé jakéhokoliv národa přilnou k pravé cestě ukázané jim Synem Božím a Synem Člověka a učiní vše pro to, aby se jim stala tato cesta ukazatelem pro všechno jednání vůči bližním, tu v tento čas stane se takový národ v přítomnosti na Zemi požehnaným