11 03, 2024

Obklopeni světlem a dobrem

Od |2024-03-12T12:59:03+01:0011 března, 2024|DOPLŇKOVÉ TEXTY|

Všechno dřívější pozemské filosofování, všechny silné náboženské či naopak protináboženské postoje a názory stávají se postupně ničím, jak vystupuje stále jasněji, že Bůh po lidském duchu ničeho takového nežádá, ale že tím nejcennějším co může on za sebe přinášet je právě spolupodílení se na velikém zprostředkovávání Harmonie, Dobra a Světla skrze čistý a vroucí přístup k bližním

4 03, 2024

Zákonité projevy dobra na zemi

Od |2024-03-07T21:55:47+01:004 března, 2024|DOPLŇKOVÉ TEXTY|

Člověk jako obyvatel Díla Stvoření může vždy vnitřně vytušit, že základní smysl veškerého jeho bytí spočívá ve vroucí čisté účasti na spoluutváření Harmonie, v níž jedině nalézá se příslib správného směřování, a tedy i vývoj spějící k věčnému trvání

8 01, 2024

Lidé si potřebují osvojit spolupráci s Aglamy

Od |2024-01-13T15:45:41+01:008 ledna, 2024|DOPLŇKOVÉ TEXTY|

Kdyby se lidé více zabývali inspiracemi přicházejícími z bytostného, byli by už v poznání těmito služebníky ovládaného proudění sil tak daleko, že by mohli používat technicky čistších strojů, mnohonásobně účelněji čerpajících svůj pohon z jemnějších energií, než jak je tomu dnes