Sú ľudia, ktorí sa nazdávajú, že sami nič nedokážu ovplyvniť a že všetko je vopred dané. Človek má v tomto súkolesí hrať šachovú hru bez toho, aby ju dokázal vyhrať. Myslia si, že sa človeku dostáva len toľko finančných prostriedkov a sily, aby najnutnejšie prežil, ale keďže sa nenarodil do bohatých pomerov, nedokáže takýto človek ovplyvniť takmer nič. V takejto uzatvorenosti a skľúčenosti človek ani inú predstavu prijať nemôže. Tým sa sám odpája od možnosti rozhodovania sa o svojom osude a vkladá sa ako objekt do rozhodnutí, nad ktorými sám nepremýšľa a len ich plní. Je potom prekvapený, keď ho dostihujú nepriaznivé dôsledky takýchto rozhodnutí…

Každý, ktorý bude čítať tieto riadky, nech sa čím najviac posnaží nechať ich na seba pôsobiť a nech hľadá v sebe ich odozvu.

Vedz však, človeče, že bez toho najmenšieho kolieska sa správne nepohne ani ten najväčší stroj. Hoci sa môžeš nazdávať, že všetko riadia tí vyššie postavení a je to ich zlovestný a stáročia pripravovaný plán, zabúdaš na jednu dôležitú maličkosť. Nie sú to tí, ktorí plány pripravili, čo proti sebe bojujú v zákopoch, takisto to nie sú oni, čo do ľudí vpichujú škodlivé preparáty, zatvárajú ich do karantén, alebo ich zatýkajú. To vykonávajú pešiaci, tie najmenšie kolieska v súkolesí, medzi ktoré patríš aj ty sám. Ak v hociktorom hoci aj v tom najdômyselnejšom stroji začne chýbať viacero tých posledných zdanlivo najmenších a nepatrných koliesok, stroj prestáva správne fungovať a neplní svoj účel.

Tu nastupuje Bohom ti daná možnosť slobodného rozhodnutia. Načúvaj svojmu vnútornému hlasu a on ti dá tú najsprávnejšiu možnosť rozhodnutia. Kompasom, ktorý ti potvrdí správnosť zvoleného smeru, sa stane tvoje svedomie. Všetko, čo k tebe prichádza, konfrontuj s ním. Neboj sa o svoj biedny pozemský život, maj skôr strach z toho, nekonať podľa svojho svedomia a toho, čo vo svojom vnútri pokladáš za správne. Ver, že nikto z tých „vyšších“ sa nepostaví do prvej línie, aby vykonal tú špinavú prácu, ktorá je určená pre také najmenšie kolieska v hierarchii, ako si ty. Každý plán pri jeho neakceptovaní tými, ktorým je určený, ostáva len plánom.

Ty však začni vnímať cieľ svojho bytia, hľadaj vo svojom vnútri možnosti, ako sa raz vrátiť tam, odkiaľ si vyšiel a prestaň prikladať všetku váhu tomuto krátkemu pozemskému bytiu, ktoré má slúžiť tvojmu povzneseniu sa nahor. Zamysli sa nad tým, aké dôležité sú aj tie najmenšie kolieska v kolobehu ľudskej spoločnosti tak, ako sú dôležité maličké baktérie v živote a kolobehu prírody.

Čo však má vplyv na to, ako sa človek dokáže rozhodnúť a či sa tým zúčastní, alebo nezúčastní istých plánov, prípadne sa včas pridá na tú správnu stranu? Dôležité je stať sa živým človekom, človekom, ktorý porozumel chodu a kolobehu večných prírodných zákonov a snaží sa nimi riadiť. Taký človek má otvorené oči a má silné citové vnímanie. Snaží sa o to najlepšie a jeho chcenie smeruje nahor, do výšin. Vnútorne rozvažuje svoje kroky, jeho vnútro túži po návrate do výšin a riadi svoje konanie tak, aby sa tam smel vrátiť. Takého človeka len ťažko zlákajú úklady temna a nie je možného ho zmanipulovať.

Vedome vyšli prosbu, aby Svetlo pravdy naplnilo tvoje vnútro a nechaj ho voľne prúdiť do svojho okolia. Mnohé z doterajších názorov a presvedčení sa ukážu byť inými. Ak sa správne posnažíš, bude sa ti dostávať zistenia toho, kto si.

Získaš odvahu aby si si priznal, že si len to najmenšie koliesko a vedome to aj vyslovíš. Samotným uvedomením a vyslovením týchto slov padne z teba veľký balvan a následne svieži závan vetra akoby odvial poslednú špinu a šupiny z doterajšieho názoru. Získaš uvedomenie, že si sa doteraz hnal za tými väčšími kolieskami a cítil si, že ťa k sebe neprijímali, alebo ti prenechali tú najhoršiu prácu a pohodili ti za ňu zvyšky z ich tanierov. Pociťoval si nenaplnenie a frustráciu. Nový závan ti prinesie poznanie nenaháňať sa za tým, čo nemôžeš dostihnúť a nestavať sa na miesta, kam nepatríš. Prijmi to, že si to malé posledné koliesko, zároveň však maj na pamäti, že aj ono patrí do veľkého stroja a kolobehu a že je to práve ono, na ktorom môžu stroskotať, alebo naopak sa podariť aj tie najväčšie plány.

S týmto vedomím sa zaradíš ako presvedčené malé koliesko do veľkého diania Svetla a prispeješ svojím pričinením na mieste kam patríš a bolo ti určené k víťazstvu Pravdy na tejto zemi. Môžeš to byť práve ty, ktorý bude stretávať ďalšie malé kolieska, ktorým budeš zvestovať o Svetle Pravdy.

Strážca Harmónie