UDÁLOSTI2022-12-15T10:34:46+01:00

UDÁLOSTI

Obklopeni světlem a dobrem

Všechno dřívější pozemské filosofování, všechny silné náboženské či naopak protináboženské postoje a názory stávají se postupně ničím, jak vystupuje stále jasněji, že Bůh po lidském duchu ničeho takového nežádá, ale že tím nejcennějším co může on za sebe přinášet je právě spolupodílení se na velikém zprostředkovávání Harmonie, Dobra a Světla skrze čistý a vroucí přístup k bližním

Zákonité projevy dobra na zemi

Člověk jako obyvatel Díla Stvoření může vždy vnitřně vytušit, že základní smysl veškerého jeho bytí spočívá ve vroucí čisté účasti na spoluutváření Harmonie, v níž jedině nalézá se příslib správného směřování, a tedy i vývoj spějící k věčnému trvání

Vysvobození z nekonečného proudu těžkostí

To, co je součástí všeho současného stále více hmatatelnějšího prožívání, jest nutným přechodem od doby, ve které dosud převládal mezi lidmi Luciferův princip pokušení, k novému období Bohem zaslíbené doby osvícení lidstva

Bratrství ve Slově

Bratrství ve Slově Cesta společného soustředění na Poselství Grálu Mnoho jest zvěstování, vzpomínek a svědků velikého postupu Světla. Mnohem více je názorů, které z nich vzešly! Nejen o pozemském ...

Zákonitý vývoj v nynějším dění

Jít šlépějemi, které lidskému duchu ukazuje Boží Moudrost, je vysoké umění, jež se utváří z nejvyšší vnitřní vnímavosti člověka, a také především z pokory a nenárokování si od Boha ani od lidí pro sebe ničeho oslavného