UDÁLOSTI2022-12-15T10:34:46+01:00

UDÁLOSTI

Jak to, že přichází osvícení na zemi právě v této době

Zralost mnoha vláken, která byla v trpělivém tkaní připravována rukama bytostných služebníků Alfarů, dosáhla natolik silného průniku, že nyní je možné hovořit o počínajícím se naplnění všech zaslíbení, která byla lidem proroky a zvěstovateli předávána často celá tisíciletí napřed

Doba nejsilnějšího hospodaření

Posvátná síla z Božského byla darována všemu životu, který se v Díle Stvoření nachází a který se této síle také správně otevřel

Nový život

Blízkost naplnění milostiplného děje rozechvívá všechny obyvatele Stvoření, kteří smí být ve své vědomé znalosti účastni tohoto okamžiku

Počátek nového vzestupu ke Světlu

Pro ty, kteří se tak nyní o Slavnosti v otevřenosti setkají se zářením proudícím Dílem Stvoření z výšin Grálu, je již nyní na Cestě Grálu nachystáno vícero pomocí, které budou vždy dávány oproti vážnému zájmu těch, kteří touží být součástí blížícího se dění přinášejícího osvícení

Síla záchranného lana ze Světla

A po tomto záchranném lanu snese se nyní také zvýšenou měrou ona síla, která je v čase Slavnosti vylití Ducha Svatého zachycována Grálem na vrcholu Prastvoření v čase opakování děje vlévání síly darované Stvořitelem z jeho nepochopitelné milosti do Díla Stvoření