DOPLŇKOVÉ TEXTY2021-08-05T18:52:27+02:00

DOPLŇKOVÉ TEXTY

Kdo je nyní Chráněn Světlem a
 Duchovní Pomoci v Čase Letošních Vánoc

V opakování času vánočních svátků cítí to pak mnohý duch v proudech Boží Lásky skrze svou vnitřní otevřenost silněji a jeho nitro opětovně zachvěje se touhou, aby při prosbě o pomoc a ochranu ze Světla konečně také použil všechny své duchovní dary k učinění tohoto světa lepším tak, jak si to kdysi jeho duše připravila, než se vtělila na tuto Zemi

Slavnosti v Montsalvatu

Nejvyšší služebník v Montsalvatu jest knězem a současně prvním rytířem, jenž stráží tuto nádobu životadárného Světla zde milostivě zprostředkovávající odlesk děje v samotném Grálu

Světlo ve Tvém Nitru

Kdo hledá mír, potřebuje také mír nejprve vyzařovat, kdo hledá pomoc pro sebe, má být připraven pomáhat, byť i jen tím nejmenším, což spočívá v jeho vnitřním přání tiché dobromyslné přímluvy za pomoc a štěstí druhým lidem

Vědění pro Novou Dobu – Smaragdová Deska Promlouvá

V každé kapce vody, v každém proudu vzduchu, v každém dílku hornin, v každém listu, květu a plodu, v každém pohybu živého tvora je obsaženo vše, co vypovídá o velikém tvoření Valhally na příkaz prastvořeného Merkura

Lidský Duch v Odlesku Božské Tvůrčí Síly

Člověk ve svém chtění sápe se po tom, aby se stal rovnocenným s Bohem ve splnění přání mít také vliv na celé Dílo všehomíra, přitom se však můžeme podívat na neslavný výsledek jeho vládnutí v uplatňování svobodné vůle jenom zde na této Zemi