DOPLŇKOVÉ TEXTY2021-08-05T18:52:27+02:00

DOPLŇKOVÉ TEXTY

Ve Šlépějích Duchovního Vzestupu

Přestože byli na Zemi a nosili úplně stejné pozemské tělo jako ostatní, dokázali v něm svým duchem vyvinout vnitřní živost a zářivost citu, že se již na jejich další cestě životem směly odehrávat zázračné děje podporující je v jejich duchovním úsilí ke Světlu

Kruhy Spojování a Proměna Světa k Lepšímu, Světlem Naplněnému Životu

Toto vyzáření čistoty a radosti má se stát posvátnou chvílí vnitřní modlitby, která nesena rukama tkalců letí prostorem vzhůru a současně dává díl duchovní podstaty pro formování všech potřebných vláken ke zlepšení světa v přinesení míru a harmonie na všechna místa, kde nyní sídlí bolest a utrpení

Proč je Poznání o Tkaní Vláken od Vaéneů a Alfarů pro Člověka tak Důležité

Kdyby právě lidé věděli o tomto láskyplném pomáhání světlých pomocníků, kteří neustále vyhledávají možnosti, jak člověku na jeho cestě životem skrze působení Alfarů vetkávat veliké příležitosti symbolického odčinění jejich předchozích vážných pochybení a činů, tu by se každé ráno s probuzením obraceli v tiché prosbě vůči těmto milým průvodcům, aby jim pomáhali přivést do cesty co nejvíce rozličných příležitostí, pro možnost projevení ušlechtilosti a dobra vůči druhým lidem

Přejít nahoru