DOPLŇKOVÉ TEXTY2021-08-05T18:52:27+02:00

DOPLŇKOVÉ TEXTY

Zákonité projevy dobra na zemi

Člověk jako obyvatel Díla Stvoření může vždy vnitřně vytušit, že základní smysl veškerého jeho bytí spočívá ve vroucí čisté účasti na spoluutváření Harmonie, v níž jedině nalézá se příslib správného směřování, a tedy i vývoj spějící k věčnému trvání

Vysvobození z nekonečného proudu těžkostí

To, co je součástí všeho současného stále více hmatatelnějšího prožívání, jest nutným přechodem od doby, ve které dosud převládal mezi lidmi Luciferův princip pokušení, k novému období Bohem zaslíbené doby osvícení lidstva

Zákonitý vývoj v nynějším dění

Jít šlépějemi, které lidskému duchu ukazuje Boží Moudrost, je vysoké umění, jež se utváří z nejvyšší vnitřní vnímavosti člověka, a také především z pokory a nenárokování si od Boha ani od lidí pro sebe ničeho oslavného

Svět bez peněz – kde se nachází počátek

Je zřejmé, že aby mohlo být mezi lidmi a veškerým ostatním životem na Zemi hovořeno o harmonii, tu na prvním místě se má právě samotný člověk vřadit do toho, co bylo již vytvořeno a Zákon dávání a braní obohatit svou vlastní hodnotou, která spočívá v jeho duchovnosti

Povzbuzování na cestě ke světlému cíli

Pravda obsahuje celistvě vše, co je potřebné ke vzestupu, tedy neoddělitelně obsahuje i naději a povzbuzení pro každého jednotlivého tvora, pokud on chce darovanou sílu využít k nejčistšímu rozvinutí svých schopností a tím ke svému vzestupu