SEMINÁŘE ŠKOLY SVOBODY 2020

Zveme vás na semináře pořádané v průběhu roku 2020
pořádané v Zahradním dvoře Listen

Semináře jsou jednodenní od 9 do 16:30 včetně přestávky na oběd

Na semináři přednáší vždy minimálně 4 přednášející v po sobě jdoucích blocích

Přednášející se kterými se můžete v průběhu roku setkat jsou:

Aleš Svoboda, Vít Syrový, Jan Mojžíš, Pavel Bičák, V.M.A. Procházková, Maria Mojžíšová případně kolegové ze slovenské školy Tomáš Lajmon, Roman Mišovie, Judita Skrovná

Máte-li zájem o bližší informace, navštívne stránku Školy Svobody www.skola-svobody.cz, nebo nám napište na email: skolasvobody@cesta-gralu.cz

Rádi Vám na Vaše dotazy odpovíme, případně zašleme podrobnější informace k vlastnímu programu jednotlivých seminářů školy

TÉMATA ŠKOLY SVOBODY PRO ROK 2020

 1. SCHOPNOST POZNÁVÁNÍ PRAVDY25.1. 2020
  Každý z nás má ve svém nitru duchovní jiskru, jež v sobě má neuhasitelnou touhu po nalezení Pravdy – po skutečném Poznání, jež mu zprostředkuje jasné odpovědi na všecky otázky života, ať již pozemského či duchovního druhu. S touto Pravdou jsou neoddělitelně spojeny i Zákony tohoto Stvoření, jež musíme poznat a dodržovat, chceme-li stoupat vzhůru. Všichni ve svém nitru máme uschopnění k poznávání účinků Zákonů kolem sebe i v našem životě. Tato schopnost potřebuje jen znovu přivést k procitnutí. To se budeme snažit podpořit i na prvním semináři roku 2020.
 2. VNITŘNÍ VŮLE, JAKO URČUJÍCÍ SÍLA CHTĚNÍ21.3. 2020 
  Vnitřní vůle, neboli duchovní chtění, je nejsilnější hybnou pákou, s jejíž pomocí můžeme a máme určovat i směr našeho putování tímto Stvořením. Síla duchovního chtění, jež vychází z nejhlubšího nitra, má také schopnost uskutečnit všechna naše zásadní rozhodnutí. K nim má patřit i rozhodnutí usilovat trvale o dobro a uskutečňovat ho v běžném životě. Je-li toto rozhodnutí opravdové a pevné, bude pak zákonitě následovat i vše ostatní. Pokud ve svém nitru skutečně toužíme po dobru a ušlechtilosti, tak není síly, která by nás od toho směru mohla odchýlit!
 3. CESTA SVOBODY, CESTA  KE VZESTUPU23.5. 2020
  Osvobodíme-li se ve svém nitru, nalezneme i dříve mnohdy zasypanou schopnost svobodného duchovního rozhodování. Tento dar byl původně vložen Stvořitelem do vínku každému z nás. K jeho znesvobození došlo tím, že jsme neznali a nedodržovali Zákony Stvoření, v důsledku čehož jsme na naší cestě způsobovali sobě i ostatním škody či bolesti. Proto je třeba tyto Zákony již nejen dokonale pochopit a poznávat v jejich účincích, ale s naprostou zodpovědnosti je i respektovat, tzn. dodržovat. Teprve poté započne skutečná cesta ke vzestupu. Očistíme-li na ní všechna roucha naší duše, rozvineme v sobě poté i schopnost svobodného duchovního rozhodování.
 4. CO URČUJE, KAM SMĚŘUJEME?25.7. 2020
  Je to vnitřní vůle nebo-li duchovní chtění, jež je nejsilnější hybnou pákou, které vychází z nejhlubšího nitra a uskutečňuje naše nejzásadnější rozhodnutí. K nim má patřit i to, že již budeme usilovat trvale jen o dobro. Důležité ovšem je, abychom též dobro prakticky uskutečňovali v každodenním běžném životě. Kdyby se nás cosi vnějšího snažilo od tohoto našeho rozhodnutí odvést, je nutno silou naší vůle prosadit to, co cítíme, že je správné. Jestliže ve svém nitru skutečně toužíme po dobru a ušlechtilosti, není síly, jež by nás mohla od správného směru odchýlit!
 5. JAK SE VNITŘNĚ OSVOBODIT – 26.9. 2020
  Nemálo z lidí se natolik vnitřně spoutalo a zamotalo do všemožných zmatených názorů, že se již ani nedokáží sami svobodně rozhodovat. Jak se z toho vymanit? Každý sám se musí osvobodit ve svém nitru, čímž nalezne i dříve mnohdy zasypanou schopnost svobodného duchovního rozhodování. Tento dar byl původně vložen Stvořitelem do vínku každému z nás. K jeho znesvobození došlo tím, že jsme neznali a nedodržovali Zákony Stvoření, v důsledku čehož jsme na naší cestě způsobovali sobě i ostatním škodu či bolest. Proto je třeba tyto Zákony již nejen dokonale pochopit a poznávat v jejich účincích, ale s naprostou zodpovědnosti je i respektovat, tzn. dodržovat. Teprve pak započne skutečná cesta ke vzestupu. Očistíme-li na ní všechna roucha naší duše, rozvineme v sobě i schopnost svobodného duchovního rozhodování.
 6. JAK ZMĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU?(datum připravujeme)
  Lidé často hledají příčiny v těžkostech a neshodách s druhými ve vnějším okolním dění. Jelikož nejsou s ledasčím spokojeni, snaží se měnit svět „k lepšímu“ zvnějšku. Pokud tímto usilovným snažením vytouženého cíle nesáhnou, bývají mnohdy zklamaní či sklíčení. Neuvědomili si totiž tu skutečnost, že prvořadá je vždy proměna vnitřní, která má předcházet každému skutečnému vnějšímu zlepšení. To lze též uskutečnit jen tehdy, je-li to v souladu s Boží vůlí. K dosažení vytoužených změn je také nutné vytvářet silové pole naprosté důvěry, a to jak Bohu, tak i všem okolním pomocníkům. Teprve poté se budou moci uskutečňovat takové děje, které bychom nyní zřejmě ještě považovali za zázraky!