SEMINÁŘE ŠKOLY SVOBODY 2020

Zveme vás na semináře pořádané v průběhu roku 2020
pořádané v Zahradním dvoře Listen

Semináře jsou jednodenní od 9 do 16:30 včetně přestávky na oběd

Na semináři přednáší vždy minimálně 4 přednášející v po sobě jdoucích blocích

Přednášející se kterými se můžete v průběhu roku setkat jsou:

Aleš Svoboda, Vít Syrový, Jan Mojžíš, Pavel Bičák, V.M.A. Procházková, Maria Mojžíšová případně kolegové ze slovenské školy Tomáš Lajmon, Roman Mišovie, Judita Skrovná

Máte-li zájem o bližší informace kontaktujte nás, nebo nám napište na email: skolasvobody@cesta-gralu.cz

Rádi Vám na Vaše dotazy odpovíme, případně zašleme podrobnější informace k vlastnímu programu jednotlivých seminářů školy

TÉMATA ŠKOLY SVOBODY PRO ROK 2020

 1. SCHOPNOST POZNÁVÁNÍ PRAVDY25.1. 2020
  Každý z nás má ve svém nitru duchovní jiskru, jež v sobě má neuhasitelnou touhu po nalezení Pravdy – po skutečném Poznání, jež mu zprostředkuje jasné odpovědi na všecky otázky života, ať již pozemského či duchovního druhu. S touto Pravdou jsou neoddělitelně spojeny i Zákony tohoto Stvoření, jež musíme poznat a dodržovat, chceme-li stoupat vzhůru. Všichni ve svém nitru máme uschopnění k poznávání účinků Zákonů kolem sebe i v našem životě. Tato schopnost potřebuje jen znovu přivést k procitnutí. To se budeme snažit podpořit i na prvním semináři roku 2020.
 2. VNITŘNÍ VŮLE, JAKO URČUJÍCÍ SÍLA CHTĚNÍ21.3. 2020 
  Vnitřní vůle, neboli duchovní chtění, je nejsilnější hybnou pákou, s jejíž pomocí můžeme a máme určovat i směr našeho putování tímto Stvořením. Síla duchovního chtění, jež vychází z nejhlubšího nitra, má také schopnost uskutečnit všechna naše zásadní rozhodnutí. K nim má patřit i rozhodnutí usilovat trvale o dobro a uskutečňovat ho v běžném životě. Je-li toto rozhodnutí opravdové a pevné, bude pak zákonitě následovat i vše ostatní. Pokud ve svém nitru skutečně toužíme po dobru a ušlechtilosti, tak není síly, která by nás od toho směru mohla odchýlit!
 3. CESTA SVOBODY, CESTA  KE VZESTUPU23.5. 2020
  Osvobodíme-li se ve svém nitru, nalezneme i dříve mnohdy zasypanou schopnost svobodného duchovního rozhodování. Tento dar byl původně vložen Stvořitelem do vínku každému z nás. K jeho znesvobození došlo tím, že jsme neznali a nedodržovali Zákony Stvoření, v důsledku čehož jsme na naší cestě způsobovali sobě i ostatním škody či bolesti. Proto je třeba tyto Zákony již nejen dokonale pochopit a poznávat v jejich účincích, ale s naprostou zodpovědnosti je i respektovat, tzn. dodržovat. Teprve poté započne skutečná cesta ke vzestupu. Očistíme-li na ní všechna roucha naší duše, rozvineme v sobě poté i schopnost svobodného duchovního rozhodování.
 4. CO JE CÍSAŘOVO, A CO JE BOHA25.7. 2020
  Otázka, která se klade před každého člověka. Přitom není těžké nalézt odpověď, co je vnější pozemské a co naopak vnitřní duchovní. V ideálním případě by vnější i vnitřní mělo být v souladu. Žijeme ovšem ve světě dualit, v němž rozum leckdy určuje úkoly, předpisy a povinnosti, které mnozí lidé nedokáží uvést v soulad se svým cítění. Zaměříme se proto na to, za co a kdy máme plnou zodpovědnost. Rozhodně za naši vnitřní orientaci a niterný vztah k Bohu. Přestože se tedy mnohdy mohou zdát pozemské záležitosti doslova ubíjející, můžeme i tehdy duchovně směřovat vzhůru, do světlých věčných úrovní.
 5. POZEMSKÝ SVĚT JAKO OPĚRNÝ BOD PRO DUCHOVNÍ VZESTUP26.9. 2020
  Mnohý člověk často hledá cestu k uniknutí od pozemského tlaku starostí a zodpovědnosti. Kdo však chápe pozemský život jako učební cestu, jež ho má přivést ke zralosti jeho ducha, vnímá vše jakoby z vyššího nadhledu. Dokáže též s vnitřní vyrovnaností a moudrostí přijímat i zvládat rozličné těžkosti, s nimiž se zde nyní ještě občas potýkáme. Překonáváme-li silou své vůle všemožné problémy, duch přitom sílí. V důsledku toho se stále více prožhavuje a zjasňuje. Pozemské prožívání tudíž může být bodem obratu, po němž se náš duch s jásotem vznese do světlých úrovní.
 6. JAK ZMĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU?(datum připravujeme)
  Lidé často hledají příčiny v těžkostech a neshodách s druhými ve vnějším okolním dění. Jelikož nejsou s ledasčím spokojeni, snaží se měnit svět „k lepšímu“ zvnějšku. Pokud tímto usilovným snažením vytouženého cíle nesáhnou, bývají mnohdy zklamaní či sklíčení. Neuvědomili si totiž tu skutečnost, že prvořadá je vždy proměna vnitřní, která má předcházet každému skutečnému vnějšímu zlepšení. To lze též uskutečnit jen tehdy, je-li to v souladu s Boží vůlí. K dosažení vytoužených změn je také nutné vytvářet silové pole naprosté důvěry, a to jak Bohu, tak i všem okolním pomocníkům. Teprve poté se budou moci uskutečňovat takové děje, které bychom nyní zřejmě ještě považovali za zázraky!