Vážení přátelé,

přijměte prosím pozvání na tradiční “Putování za přírodními bytostmi”
Vždyť znovunalezení ztracené spolupráce s tímto oku neviditelným národem věrných Božích pomocníků je důležitým bodem na pouti lidského ducha k jeho cestě do duchovního domova, do Ráje. Na této cestě se vždy s působením věrných bytostných služebníků setkával a setkávat bude. Společně poodkryjme alespoň část z tohoto dávného vědění.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.