Či je tento príbeh skutočný, alebo fiktívny, nie je dôležité, prajme duši alebo dušiam v ňom zmieneným, nech využijú ešte možnosť očistiť sa, napraviť svoje rozhodnutia, aby sa ani pravdivým nestal.

Večné a trvácne, v Pravde pôsobiace sú Zákony Stvorenia, Božie Zákony, ktorým je každý ľudský duch podrobený a ktorých neznalosť nikoho neospravedlňuje. Ich pôsobeniu podlieha rovnako život každého, aj tých, čo si myslia, že sú vládcami zemegule, i tých, čo o nich nechcú ani počuť. Nezmení ich ani temný pán a jeho moc, ktorému sa, žiaľ, oddali mnohé ľudské duše, cítiace sa neobmedzenými vládcami tejto Zeme…

Sledujme spoločne príbeh jedného z tých, o ktorých tento príbeh bude. Má za sebou už mnohé životy,  kedysi úspešne vládol Egyptskej ríši. Rady a vnuknutia dostával od mocného archanjela, ktorému záležalo na zdare celej krajiny, dokonca ho poslúchali aj vtedy známi bohovia. Z inkarnácie na inkarnáciu  plnil ľudský duch svoj sľub, že bude archanjelovi verne slúžiť. Ten sa ho každú pozemskú inkarnáciu v príhodný čas pýtal, či si stojí za svojím sľubom. Nezbadal pritom, že sa postupom času lesk a žiarivosť archanjela zmenila, hoci ešte stále žiaril,  spolu s jeho silným vyžarovaním vychádzal z neho aj zvláštny chlad. Náš ľudský duch vedený radami archanjela dobýval, plienil a za neľútostného útlaku druhých budoval mocnú krajinu. Jej pozostatky dodnes mnohí obdivujú. Do svojho stredu priťahoval sebe podobných a tí tvorili ďalej mosty pre takých, čo sa na nádhernú Modrú planétu nemali pre svoju duchovnú tiaž nikdy narodiť. Vytvárali klany a najvyššiemu z nich dával ich vodca vnuknutia a plány, ako sa chytráctvom a správnym nastavením zákonov zmocniť životov tých druhých a bohatých zdrojov Zeme.

Jeden jeho život bol mimoriadne zvláštny. Náš duch sa dostal k zvestovateľovi Pravdy, no uznal, že zvestovateľove slová patria iba chudákom pre útechu, jemu zneli celkom cudzo. On, mocný a jeden z najmúdrejších sa takmer vždy dostal k vládnucej triede, do vyšších vrstiev spoločnosti a bol to on, kto mal tú moc prikazovať druhým. Aj keď ho osudové nitky jedného z mnohých nadväzujúcich životov priviedli medzi úplných chudákov, vždy si našiel spôsob, ako sa stať tým, kto rozhoduje o osude iných. Vláda rozumu nadobudla u neho svoj vrchol, videl sa, ako ovláda druhých, nikdy však nepomyslel na to, že je sám ovládaný spolu s tými, ktorí s ním slúžia padlému. Stretávali sa aj v iných, nie veľmi pekných a príjemných úrovniach a spoločne vymýšľali, ako v budúcom živote urvať viac moci a bohatstva a zotročiť viac ľudí. Verili, že pokiaľ slúžia padlému, ktorého dych po tie dlhé roky úplne ochladol, nemôže sa im nič stať, že sú vyňatí zo Zákonov Stvorenia. Získali predstavu, že jestvujú dvaja páni. Ich kasta, alebo šľachta, ako si hovorili, získavala čoraz väčšiu moc nad ľudstvom, ovládala peňažný systém, podnecovala vojny, vraždila a plienila a postupne sa votrela do štruktúr tých, ktorí si namýšľali, že svojou činnosťou slúžia Bohu. Jemné úrovne, kde sa medzičasom dostali, im nepripadali také škaredé, lebo sa na ne dívali svojím pohľadom. Tešili sa na opätovný návrat na Zem, lebo jedine tam mohli naplno realizovať svoje chúťky po ovládaní. Raz, keď nami sledovaný duch spolu s inými odpočívali v jemnejších úrovniach a našepkávali svojim pozemským spoločníkom, pocítili aj oni záchvev niečoho zvláštneho.

Sférami sa niesol jasot a radostný spev. K nim sa však nedostal, až neskôr sa dozvedeli, že k Zemi smeruje Syn Boží. Ich zlé chcenie vzkypelo a hľadali nové možnosti, ako Ho znemožniť pred druhými a odmietnuť Jeho učenie. Mysleli si, že vyhrali, no ešte netušili, že sa k nim z Výšin znáša – SÚD. Ich vládca o tom všetkom vedel, ale oni Zákonitosti Stvorenia nepoznali a neboli im známe dôsledky vlastného konania. Predháňali sa v tom, ako sa svojmu vládcovi viacej zapáčiť a inšpirovali sa čoraz zákernejšími plánmi. Nevideli, že jemu na nich ani trochu nezáleží, že sa mu ich malosť protiví. Akí boli len biedni a poľutovaniahodní pri pohľade Zhora! Dokonca sa aj svojmu vládcovi hnusili!

Naplnilo sa. Došlo k ďalšej z nespočetných inkarnácií. Viaceré plány, ktoré doposiaľ spriadali, sa mohli skutočne naplniť. Skutočné víťazstvo ich plánov na Zemi. Niektorí ovládli Európu, iní Ameriku, ďalší zas Áziu. Narodili sa do svojich klanov, kde ako doposiaľ skryto, ale aj viditeľne spriadali svoje plány. Netušili, že doba, ktorú žijú, je vrcholom Súdu. V tom čase boli na Zemi aj mnohí, ktorí ešte v poslednej chvíli spoznali svoje pochybenia a vinu a jedinou možnosťou, ako odčiniť alebo zmierniť dôsledky vlastnej sejby bola v hlbokom presvedčení a prosbe nahor prisľúbená služba Vyslancovi Božiemu, ktorý sa blížil k Zemi. Niektorým z týchto duchov boli z Výšin dané duchovné dary v miere, ktorá predstavovala veľký záväzok. Aj niekdajší vodca národa, ktorý kedysi zlyhal, dostal novú možnosť viesť, aby mohol odčiniť svoje viny a priviesť národ späť k Bohu. Iný, ktorý zlyhal v oblasti peňažníctva, dostal príležitosť pôsobiť pre veľké bankové domy  a so svojimi schopnosťami zvrátiť smerovanie hospodárstva a nastaviť ho podľa Božích Zákonov. Prišlo ich naozaj veľa, dobrých, chybujúcich, ale aj tých najhorších, ktorí došli k zúčtovaniu. Došli aj tí, ktorí z čistého presvedčenia a radosti prisľúbili stáť pri Vyslancovi z Výšin.

Temno sa znovu činilo. Štvalo, bičovalo, cítilo veľký tlak a blížiaci sa koniec. Jedna vojna nasledovala  za druhou, útlak silnel. Služobníci Vyslanca, ako aj tí, čo sa sem prišli vykúpiť, ukázali sa slabí, a tak temno rýchlo preniklo do ich radov. Náš ľudský duch s veľkou radosťou triumfoval a tešil sa z víťazstva.

Len pár zasvätených vedelo, čo sa udialo a prečo to ďalej nepokračovalo. Vyslanec splnil, zanechal na Zemi Božie Slovo a spútal vládcu temnôt Lucifera.

Zem sa pod hrozným dianím vzdialila dráham, ktorými mala kráčať a kam mala vystúpiť, ale neodchylné Zákony pracovali ďalej.

A opäť mnohí z predchádzajúcich boli privedení na Zem, vrátane nášho ducha. Narodil sa ako potomok veľkého klanu v Európe, ktorú tento ovládal a zotročoval. Poznával, že všetko dosiahlo svoj vrchol. Chýbalo ešte naplniť splnenie svetovlády, znížiť stav populácie a nechať iba tých,  čo budú slúžiť ich plánom. Takmer všetko už bolo pripravené. Prečo však neprichádzajú také silné impulzy ako predtým? Kde sú správy od majstra, ktorý povie, akým spôsobom pripravené možnosti najlepšie zúžitkovať? Aj keď sa naši z iných kontinentov navzájom potierajú, my v Európe budeme pokračovať podľa dlhodobých plánov. Chorobu tu už máme, teraz otestujeme, čo všetko si voči tej bezobsažnej mase môžeme dovoliť, a podľa toho budeme pokračovať. V každom štáte sa nám podarilo nájsť dosť lojálnych ľudí, aby sme ho rozložili zvnútra, cez moc peňazí, cez médiá až do úplného podrobenia. Poštveme ľudí proti sebe, necháme väčšinu skrachovať, vyvoláme nestabilitu a biedu a následne my, ktorí sme to všetko uviedli do života, im ponúkneme riešenie.

Nech len medzitým nikto nevynájde liek na chorobu, ktorá zďaleka nie je tým, za čo ju vydávajú médiá. Sme dostatočne trpezliví a dokážeme naozaj dlho čakať.

V hĺbke svojej temnej duše sa divil, koľko úplatných a pokrivených ľudí sa im podarilo nájsť pre svoje plány. Masa, s výnimkou lacnej pracovnej sily, nemá pre nich nijakú hodnotu. Obávali sa skôr tých, čo voľakedy sprevádzali Vyslancov, no zatiaľ sa ich hlas nedal rozpoznať v záplave všetkých poloprávd a dezinformácií.

Objavilo sa však niečo, s čím nikto z nich nerátal. Na Zemi začalo byť stále „dusnejšie“. Potrebovali by svoje jemnohmotné svety, aby odtiaľ mohli načerpať posilu rovnorodého zachvievania, na Zemi to bolo stále horšie. Už nepomáhali ani chemické látky v ovzduší, elektrický smog, ani tie najdokonalejšie vysielače.  Vedci predpovedali, že na Zemi nadídu zásadné zmeny zvýšením jej vibrácií, malo sa to udiať síce už dávnejšie, no nestalo sa to. Cieľom vlád bolo potlačiť duchovné otvorenie sa mnohých ľudí týmto prílivom, lebo inak by bola celá tá tisícročná práca stratená. Preto sa rozhodli všetky tie opatrenia a obmedzenia ešte viac pritiahnuť, aby z ľudí vysali aj posledný dych. Mysleli, že sa to obráti na vzburu, strach a nenávisť voči ináč zmýšľajúcim a na zvýšené vibrácie a príliv dobra si nikto nespomenie. Viac daní, likvidácií, zadĺženia a zákazov, vyvolávania strachu.

Služobníci padlého ale nepochopili, že práve po najväčšej tme prichádza brieždenie. Všetky tie zdanlivo kruté a tvrdé opatrenia vyvolali opačný účinok. Mnohí spevneli a dozreli, začali sa vedome otvárať prúdom z Výšin a družina Vyslanca, ktorá sa objavila na Zemi, ich v tom podporovala a priťahovala k Zemi viac a viac svetlých záchvevov. Všetko bolo zrazu naladené na pomoc tým, ktorí sa otvoria prúdom z výšin. A tak sa temní, s vedomím, že už nezostáva veľa času, zamerali na tých najpoddajnejších. Najprv na tých, ktorí im to dovolia dobrovoľne cez ochranu svojho zdravia, neskôr aj na tých ostatných. Masa ľudí nezbadala, ako tým napĺňajú biblické slová – vlažní budú vyvrhnutí ako prví. Tej vete ešte nerozumeli, spočinula v nej milosť božia, lebo vlažným ešte bola daná dostatočná možnosť rozhodnúť sa, na ktorú sa priklonia stranu. Ani skupina temných neporozumela dostatočne slovám, ktoré ich služobníci čítavali v kostoloch a chrámoch masám – temno nakoniec poslúži Svetlu. Tak aj oni, slúžiac a stanúc sa nápomocní zlému princípu, poslúžili aj dobru.

Ozval sa mocný tlak živlov, na ktoré vo svojej pýche už dávno zabudli. A burácali hromy, zem sa  triasla, aby sa oslobodila od záťaže, ktorú tam temní a nášmu hrdinovi podobní zanechali. Všetko svetlejšie poznávalo v tom Veľkosť Božiu, ďakovalo svojmu Bohu a dvíhalo k Nemu ruky s vďakou, že sa smú slobodne nadýchnuť. Zem sa otriasala a veľa bolo zničeného, ale títo svetlí duchovní blázni sa tešili. To bolo pre služobníkov padlého nepochopiteľné. Ich život sa rúca a tí druhí oslavujú! Veď to bol aj ich život. Čo sa to deje?

A prišiel ďalší mocný tlak… a skupina temných a ich prisluhovačov sa vytratila z povrchu zemského.

Tá očistená patrila Najvyššiemu. Ako holuby z rozprávky vytriedil zrazu niekto plevy od pravého zrna. Všetci tí, čo sa poznali už tisícročia, spolu s tými, čo v poslednej chvíli podľahli ich zvodom a rozhodli sa nasledovať temný princíp, sa znovu stretli. Cítili, ako sú pohlcovaní zvnútra a ako k nim prehovára hlas svedomia. O každom ich zlyhaní, o tom, čo mali robiť pre prospech druhých. Pod tlakom toľkej obžaloby priali si radšej sa nikdy nenarodiť. A naplnilo sa. Nasledovala dlhá a bolestivá premena v prasemeno a čiastočky, z ktorých raz možno povstane ďalší duchovný život.

Stále je čas dať veciam iný smer. Vďaka poslednej Pomoci zo Svetla ani pre tých, čo sú na ceste odsúdených k duchovnej smrti, nie je neskoro. Ešte stále je možnosť precitnúť k dobru a očistiť sa. Volajme spolu k ich svedomiu a takmer vyhasnutej duchovnej iskre: „Prebuď sa a žaluj na nich teraz, v úrovniach, kam smerujú, už bude neskoro.“

Aj my sami môžeme ešte mnohé zmeniť, nastúpiť krajšiu cestu, cestu svojej prestavby a vnútornej očisty, svojej služby Svetlu. Je čas podať dôkaz o našom presvedčení, ukázať, ako sme využili dary, ktoré boli do nás uložené, ako sme ich premenili v skutky a prispeli k výstavbe novej doby, ktorá je pred nami.

Prebuď sa v duchu každý, kto čítaš tieto riadky!