A ľudia verili všetkému, čo zviera vypovedalo. To bol začiatok rúhania sa voči Bohu, rozširovania lži o Večnom a medzi ľuďmi nebolo toho, kto by sa bol vzoprel, mimo malého zástupu tých, ktorých mená boli napísané v Knihe Života a ktorí boli služobníci Všemohúceho.

Ostatní sa rúhavo smiali a verili zvieraťu a zabudli na večné Zákony Božie. Už nevedeli, že ten, kto tasí meč, mečom zahynie, a ten, ktorý duše púta, bude sám spútaný na večnosť.

Či horeuvedené slová neposkytujú verný obraz doby, ktorú žijeme?

Stáva sa čoraz ťažším rozlíšiť pravdu od nepravdy v záplave toľkých rozporuplných informácií. Človek predsa nemôže byť odborník v mnohých oblastiach, aby si dokázal utvoriť správny názor. A hoci by aj bol odborníkom v nejakej z aktuálne preberaných oblastí, vždy sa nájdu i medzi odborne zdatnými kolegami zástancovia diametrálne odlišných teórií. Keď sa tí nedokážu zhodnúť, čo má robiť ten, kto je v danej oblasti laikom? Nie je cieľom, aby sme v tom množstve častokrát protichodných informácií nevideli podstatu a pravý zmysel vecí? Kde však hľadať to pravé v záplave toľkého balastu?

Najdôležitejšie je dôverovať vlastnému vedeniu a nebyť malomyseľný pri množstve protichodných názorov a zdanlivej nemožnosti chod týchto vecí ovplyvniť či zvrátiť. Vždy je tu nádej, aj keď sa všetko zdá byť stratené. Tou nádejou je v nánose všednosti zahrabaný vnútorný hlas človeka, napojený na reťaz ďalších, ktorí majú o veci prehľad a dokážu pomôcť. Je to niečo, na čo už človek dávno zabudol a čo sa racionálne nedá zdôvodniť. Žiada sa len otvoriť tomu priechod.

Vnútorne uzatvorený nepočúva rady svojho ducha, nepočuje jeho hlas, ktorý je stále nablízku a tichúčko k nemu prehovára. Spolieha sa len na svoj rozum, na intelekt a každú situáciu skúma ním z viacerých strán. Taký človek sa ľahko stane nástrojom v rukách cudzích záujmov. Raz má vykonať jedno, nabudúce to už neplatí, má urobiť niečo iné a on len poslušne počúva. To, čo platilo včera za morálne, je dnes považované za nemorálne a naopak, čo bolo dosiaľ v očiach ľudí úchylkou, stáva sa pomaly normou. A tak je to dnes so všetkými i tými najvyššími hodnotami, ktoré sú večné a nemenné. Pravda, morálka, česť, cnostné konanie, to predsa platí pre večnosť!

Zbystrite svoju pozornosť tam, kde počujete a čítate o hodnotách a cnostiach! Zachyťte obraz toho,  ako sa to zakázané odrazu toleruje a mení. Zo dňa na deň, akoby podnietené niečím neviditeľným. Tam, kde je možné meniť hodnoty alebo Zákony pochádzajúce od Boha, mení sa iba uhol pohľadu, pričom hodnoty a cnosti ostávajú stále tie isté. Ak si nejaký hodnostár, predstaviteľ hnutia alebo združenia myslí, že môže meniť normy toho, čo pochádza od Boha, je na veľkom omyle. Vo všetkom, čo súvisí s Bohom a Jeho Zákonmi, sa nachádza Dokonalosť. Dokonalosť takého druhu, že odchýlka nie je možná. Ak by táto možná bola, nejednalo by sa už o Dokonalosť.

Ak je niečo smrteľným alebo iným hriechom a zrazu to už hriechom nie je, lebo dostávate dišpenz, hľadajte hodnoty a pýtajte sa po nich. Pokiaľ na tom stálo celé učenie, ktoré sa pokladá za vnútorné, ako ho môžu ovplyvniť vonkajšie udalosti? Má vôbec niekto právo rozhodovať o tom, keď sa tvrdí že je to dané o Boha? Nie je práve povinnosť každého z nás hľadať to večné a nemenné?

Hovorí k nám Boh, alebo rozum – zviera (šelma)?

… a medzi ľuďmi nebolo nikoho, kto by sa ozval a vzoprel, mimo malého zástupu…

Kto čítaš tieto riadky, počítaš sám seba k zástupu a domnievaš sa, že sa vzpieraš a ozývaš, zbystri svoj zrak. Zamysli sa, akého druhu je tvoj odpor. Tvrdošijne a vykrikujúc biješ proti všetkému, alebo hľadáš duchovné spojenie s Výšinami?

Burcuješ, biješ, vypisuješ a bojuješ za Svätú Pravdu? Raz píšeš, že konflikt vyvolali modrí, o strane Svetla píšeš ako o červených a prenasleduješ každého, kto si dovolí mať iný názor. Zamysli sa, či nevybíjaš klin klinom! Nech pre teba platia slová Kto meč tasí, mečom zahynie. Nehľadaj tých svetlých vo veľkých národoch a ich vodcoch, hľadaj ich v jednotlivcoch malého zástupu a hľadaj hodnoty, ktoré ťa povedú nahor! Nezabúdaj, že Zem je pod nadvládou zvieraťa a všetci, čo ju riadia, sú ovládaní zvieraťom. Tvojou úlohou je bojovať proti zvieraťu zbraňami Svetla, a nie tými istými zbraňami, aké používa zviera.

Hľadaj spôsoby, ako použiť vlastné duchovné zbrane. Spomeň si na človeka, ktorý dokázal zvrátiť koloniálnu nadvládu svojej krajiny. Bez zbrane a výstrelu proti horde ozbrojených, celému aparátu a mocnému kolonialistovi. Nachádzaš aj ty chodníčky, ktoré smerujú k duchovnej ceste? Bez zbrane, bez hnevu, v napojení na celý vesmír, pritom slobodne za Svetlo v sebe samom. Pomysli, akou cestou sa máš vydať, ak chceš zožať lásku? Cestou hnevu a zabíjania, alebo cestou boja za Svetlo v sebe?

Staň sa, človeče, použiteľným pre vyššie dianie a bojuj zo všetkých svojich síl, nech ťa smie Svetlo obklopiť a sprevádzať na ceste tvojho života. Tvoj život sa zrýchli, nájdeš jeho zmysel a prežiješ mnoho.

Bdej, modli sa a hľadaj cesty, aby si v zlomový okamžik bol považovaný za pripraveného.

Raz z Výšin zaznie tvoje meno ako toho, ktorý smie zostať zapísaný v zlatej Knihe Života.