„Hľadáte cestu ako zvíťaziť a pritom vôbec neviete, kde a v čom máte víťazstvo hľadať.“

Koľko múdrosti tkvie v týchto slovách, s ktorými sa láma s bratmi v tibetskom kláštore zaoberali a žili nimi posledné dni a týždne. Láma spoločne s bratmi žijú touto inšpiráciou vnuknutou vetou a pred ich očami sa vynárajú obrazy a myšlienky hodné rozvíjania. Jeden s posledných obrazov, ktorý láma obdržal, bolo znovu otvoriť knihu a posunúť spoločné napredovanie vpred. 

Láma vchádza do miestnosti, kde sa nachádza kniha, na znak vďaky a spojenia s výšinami dáva do misky kadidlo, aby tak ako dym, prúdili nahor aj jeho myšlienky a čerpali z výšin inšpiráciu, ktorá poslúži duchovnému blahu tejto Zeme. Láma otvára knihu a číta:

Znovu vás to privádza k hľadaniu múdrosti, ktorá sa týka budúcej, v mnohom pohnutej doby. Hoci to v kláštore priamo na sebe necítite, zanechávajú na vás tieto prežívania vnemy a vy bratia, pokiaľ stojíte vo svojej úlohe správne, cítite tieto deje v záchvevoch. Nebuďte im uzatvorení, ale prežívajte ich, aby vám tieto prežitia raz nechýbali pre vašu budúcu službu. Ak dokážete spolu prežívať s druhými, nemusí tento druh prežívania zasiahnuť vás samotných. Všetko sa zostruje a urýchľuje a mnohí ľudia ducha začínajú hľadať svoju úlohu a privádzať v zosilnenej miere silu Svetla k Zemi. Postupne v tom dosahujú úspechy a hľadajú cesty, ako to dosiahnuť. Snažia sa privádzať k Zemi mocné svetelné prúdy za účelom pomoci svojím spolublížnym, ako aj ich vlastným národom. Národy, s ktorými ste bližšie duchovne prepojení, sa začínajú prebúdzať, hľadať svoje miesto na zemeguli a začínajú vstupovať do svojej duchovnej úlohy. 

Všetkým tým, ktorí z týchto národov pochádzajú, odovzdaj nasledujúce posolstvo: 

prebúdzate sa a hľadáte, ale stále ešte nevidíte, v čom má spočinúť vaše víťazstvo. Raz napínate svoje sily na pomoc utláčaným, inokedy proti svojvôli vládnucich, neskôr proti neprávosti, potom kvôli chorobe za vyzdravenie. Neuvedomujete si však, že všetko to sú len prostriedky triedenia a prebudenia ľudí. Hoci vám to častokrát nie je po vôli a vidíte ukončenie týchto nedobrých dejov veľmi jasne a jednoducho, vy ste si tým už prešli a mnohí z vás ste v tom takmer vedúcimi. Tieto deje sú však určené pre doposiaľ nevedomých, pre ktorých sa majú stať školou, ako sa správne rozhodnúť a vyburcovať svojho ducha k činnosti a duchovnému prebudeniu. Je to tak, akoby ste sa na všetko dívali z pohľadu študenta vyššieho ročníka, ktorých je na škole len zopár. Musíte sa na to pozrieť z pohľadu žiakov najnižších ročníkov, ktorých je v škole teraz najviac a sami sa rozhodujú, kam sa zaradia. Svojím prebudením môžu byť preradení do vyššej triedy, aby sa ďalej vzdelávali a duchovne rástli. Takisto môžu ostať vlažnými a bez akéhokoľvek pohybu zostať na mieste. Nestať sa ani dosť prebudenými pre dobro, ani dosť zvedenými pre konanie zla a škodenie. Pokiaľ k príklonu sa na niektorú stranu nedôjde v tejto pohnutej dobe, ktorá pred vami stojí, dostanú ešte krátku možnosť, rozhodnúť sa niekde inde a tam si zvoliť smer svojho vlastného chcenia. Takisto dôjde k spečateniu osudu tých, ktorých cesty priviedli na chodníčky smerujúce k temnu. Všetkých čaká ešte krátka doba, keď ešte budú môcť zmeniť smer svojich ciest a hoci bude mimoriadne intenzívna, bude bohatá na prežitia. V nej aj tým starším, o dobro usilujúcim bude hroziť pád a naopak, u tých k temnu nastavených môže ešte dôjsť k zmene k lepšiemu. Nech si každý dáva dobrý pozor a je na pozore!

Tí však, ktorých Svetlom prežiarené chcenie smeruje nahor, nech hľadajú víťazstvo vo vnútri. Táto cesta je tou správnou, jedine tam nájdu pokoj a mier, ktoré budú smieť odovzdávať ďalej a privádzať na túto cestu ďalších. Nepredstavujte si to však pohodlne a príliš zjednodušene! Žiadna meditácia a vysedávanie pod figovníkom vás tam neprivedú! Hľadajte Knihu kníh, o ktorej už máte poznanie a prežívajte! Poznávajte a prekonávajte bariéry, ktoré ste si vystavali okolo vlastného ducha. Priam ste ho uzatvorili pred pôsobením vášho okolia a pred prúdmi z výšin! Uvedomte si jednu veľmi dôležitú vec: zhora sa vám dostáva omnoho väčšou mierou to, čo ste sami schopní zúžitkovať a prijať. Žijete v hojnosti a k vám smeruje mnoho zlatých svetlých nitiek. Čakajú na čas, keď sa vo vás rozozvučí túžba po nich a vy ich začnete k sebe priťahovať. Sú k vám natiahnuté, ale ešte nie je vytvorené spojenie. Dajte sa do toho! To je vašou cestou. Všetky boje, ktoré vás čakajú, máte vybojovať zvnútra. Nepomôže, ak sa začnete usilovať o zvrhnutie diktátora alebo vlády. Nepriateľ vo vašom vnútri je ako drak, ktorému stále narastie nejaká nová hlava. Nevytvárajte v sebe pôdu pre rast hláv a tým zároveň vypudíte toho draka, ktorý stratí vo vás rovnorodú pôdu. Neživte ho nespokojnosťou, komentovaním správ, malomyseľnosťou, hnevom a inými prejavmi. 

Ak sa to vám samým od seba ešte nedarí, nezúfajte. Hľadajte spojenie s niečím, čo je vám blízke. Choďte do prírody, zaoberajte sa niečím, čo vám robí radosť a napĺňa vás, majte v sebe dobré chcenie a hľadajte vo svojom vnútri cestičky smerujúce nahor. Hľadajte v minulosti konanie, ktoré bolo Bohu milé a inšpirujte sa ním! Keď začnete hľadať, inšpirácii nájdete premnoho! 

Nemajte strach ani zo svojich blížnych, ktorí by vás chceli držať pri starej dobrej pohodlnej viere. Sú ovládaní strachom z toho, že prídu ešte o poslednú istotu na svojej ceste. Vidia, že sa posúvate a odpútavate sa od nich, chceli by to isté, ale boja sa priznať, že staré základy viery nie sú správne. Preto sa budú silou mocou snažiť pritiahnuť vás späť. Spoznáte to podľa vyhrážok a prostriedkov, ktoré v tomto boji budú voliť. Nehnevajte sa však na nich, ani voči nim nechovajte zlé myšlienky. Stali sa len nástrojom pokriveného princípu, ktorému vaša nová cesta nie je po vôli. Pre svoj zámer použije tento princíp tých, ktorí sú ochotní sa mu podvoliť a poslúchať. 

Ste to vy, ktorí prešľapú cestu aj pre nich. Stanete sa pre nich vzorom a príkladom toho, že je to možné a ide to. Každý jeden z vás, ktorý na cestu zvnútornenia vykročí ju zároveň prešľapáva a robí ju širšou, schodnou pre ďalších. Ešte stále dáva viac námahy, než cesta široká a pohodlná, ale kráča sa po nej ľahšie, keď vedľa seba vidíte vzor človeka, ktorý sa k nej dostal. 

Mohutná záplava Sily z Výšin darovaná skrz lámu všetkým tým, ktorí na ňu chcú vykročiť, núti lámu skloniť sa, padnúť na kolená a ďakovať Najvyššiemu z celej hĺbky svojho vnútra:

„Ďakujem, Vznešený za všetku milosť, ktorú neustále preukazuješ nám ľuďom a taktiež za Silu, ktorú nám daruješ každú minútu k nášmu vzostupu. Keď nám dôveruješ Ty, Vznešený, tak dôverujme aj my sebe a naplňme toto zasľúbenie.“ 

V hlbokom pohnutí a vnútornom prežiarení zatvára láma knihu a všetkým, ktorí v týchto riadkoch nájdu svoju cestu, stavia mosty k Sile Vznešeným darovanej ľuďom k vzostupu.