OD JEDNĚCH PRO DRUHÉ2020-04-15T15:57:36+02:00

OD JEDNĚCH PRO DRUHÉ

Tato část stránek je určena jako prostor pro příspěvky, pozvánky a celkově tvořivé působení těch, kteří souzní s hlavním tématem stránek, jímž je pojem Grál, ve svém inspirování ušlechtilosti v člověku.

Administrátor stránek poskytuje zde prostor rozličné lidské zralosti a moudrosti, a z nich vyplývajícího snažení se, pomáhat druhým.

Články a příspěvky uveřejňované v této části, mohou pocházet od různorodých přispěvatelů a tudíž se nemusí bezpodmínečně shodovat ve všech ohledech se základními – úvodními texty stránek. …číst celý text

Objavili sa nové spisy z Hory

Vedzte, že nestačí texty len čítať, ale pokiaľ ich správne čítate, budú vás priam pudiť k nejakej aktivite. Tá najdôležitejšia je práve tá vnútorná, hľadajúca cesty spojenia do výšin, nasledujúc cesty tých pisateľov textov, ktorí týmito cestami kráčali.

Staré Časy Prehovárajú

Nič neostane skryté v pieskoch času, lež príde čas keď zaveje mocný vietor, aby odhrnul nánosy a ukázal stopy, ktoré sa vryli do dejinného sledu tejto zeme.

Posolstvo z Tibetu XI.

Len tomu bude ukázaná cesta a budú mu otvorené brány do kláštora vo fyzickej rovine, koho jemné nitky privedú do kláštora v duchu. Kým sa tak nenastane, zostávajú hrubohmotné brány kláštora človeku uzatvorené. Vítajú však všetkých tých, ktorí sa k nim blížia v duchu.

Sny

Některé sny mám přitom tak výrazně živé, že i po letech si na některé momenty z nich nesu vzpomínky stejně ostré jako na vzpomínky z denního, bdělého života.

Ahmed

Už len samotné zdieľanie tohto príbehu s vami a precítenie celého môjho pozemského života mi, ako čistý horský potok, záplavou sĺz prináša očistenie a precitnutie. Verím, že aj vám prinesie iný pohľad na súčasný svet.

Posolstvo z Tibetu X.

Príjmite ako dar odo mňa a bratov možnosť spoločného napojenia sa na svetlé nitky každý večer o 21. hodine. Vtedy sa obzvlášť budú naše modlitby zameriavať smerom ku všetkým, ktorí svetlé nitky vyhľadávajú a po nich túžia. Budú vám otvorené duchovné brány nášho kláštora, za ktorými vám bude umožnené čerpať z prebohatých duchovných darov tak, ako je to umožnené aj našim bratom.

Posolstvo z Tibetu IX.

Nadchádzajúci čas si od nás všetkých žiada to najvyššie vypätie síl a počúvanie hlasom našich pomocníkov, ktorí majú pre nás návod, ako prejsť bodom obratu.

Očistné a pomocné síly

Zejména je nutné přestat posuzovat vše jen svým rozumem a chtít určovat, jak má to či ono probíhat. Naopak je třeba naučit se pokorně naslouchat a poslušně uskutečňovat vnitřně přijaté jasné pokyny.

Přišel čas

Bez květů není květiny, bez tvoření není duch. Kdo ale nemůže činem vyjádřit nádheru a smysluplnost, která se s pobídkou ozývá v jeho nitru – kdo si zvolil účelové živobytí, nebo podléhá vůli jiného, ten zvolna vadne a usychá. Ale proč?

Víťazstvo Svetla

Z čitateľov článkov na stránke Cesta Grálu už zrejme nikto nepochybuje, že zo situácie, ktorá je dnes na Zemi a ktorá prináša mnohým ťažké prežitia, vyjde víťazne Svetlo a to aj napriek tomu, že sa to ešte nejakú dobu bude navonok javiť opačne, že ťažké prežívania sa budú množiť a stupňovať.

Cena za Slávnostné Kvety

Nie množstvo výzdoby, ale mocné, živé duchovné deje boli to najdôležitejšie, čo ľudí privádzalo na Horu Spásy. Každý z vďaky túžil priniesť niečo pekné, čím sa symbolicky priestor mohol vyzdobiť a zušľachtiť

Posolstvo z Tibetu VIII.

Bratia sa všetci spoločne vnútorne pripravujú na obdarovanie Stvorenia každoročne sa opakujúcim darom nebeskej Sily. Tento rok má však úplne iný nádych, než tomu bývalo predtým.

Poznávajte v prežití a buďte bdelí!

A ľudia verili všetkému, čo zviera vypovedalo. To bol začiatok rúhania sa voči Bohu, rozširovania lži o Večnom a medzi ľuďmi nebolo toho, kto by sa bol vzoprel, mimo malého zástupu tých, ktorých mená boli napísané v Knihe Života a ktorí boli služobníci Všemohúceho.