Koľko nepokoja, očakávania, nedočkavosti a snáď aj radosti zakaždým prinesú tieto slová medzi čitateľov Slova zo všetkých kútov sveta! Každý z týchto ľudí si pri ich prečítaní predstaví niečo iné: jeden sa teší na dávny spis, ktorého pokračovanie sa stratilo, ďalší húta nad spismi o priebehu posledného súdu, iný sa domnieva že sa objavia texty potvrdzujúce jeho pohľad na dianie na Hore a podobne. Skúsme hlbšie poodkryť závoj toho, čo sa za tým skrýva. Túžba človeka sústavne brať, mať viac ako ten druhý, pochváliť sa že som to ja, ktorý niečo objavil, že práve on mal pravdu a mnoho iného. Čo sa však udeje po vyprchaní prvotnej eufórie z nového textu? Človek si spis prečíta, možno zhodnotí jeho „kvalitu“, vytkne niekoľko chýb o ktorých porozpráva iným a vloží ho do šuflíka, alebo na internetové úložisko a presne s tým istým naladením než predtým číha na nové spisy, ktoré sa ešte len objavia, alebo ktoré možno niekto chce pred ostatnými skryť a privlastniť si ich. Vnútorne ním prechádza nespočetne otázok typu: „Prečo ich nevydajú, alebo čo dôležité v sebe tieto spisy obsahujú, že sa ich snažia pred ostatnými tajiť?“ Presne takýmto úvahám a myšlienkovým pochodom je všetko toto všetko novo objavené vydané v šanc. 

„Zastavte sa, ľudia! Stop! Už ani krok!“ tak to hrmí z výšin voči mnohým tým, ktorí sa s hrdosťou titulujú slovom čitateľ Posolstva Grálu. Vaše nečisté chcenie siaha po ďalšej a ďalšej „duchovnej potrave“ a pritom ste do svojho vnútra neprijali ani ten najmenší základ, z ktorého všetko ostatné vychádza. Pôsobíte ako svetelný maják, z ktorého vychádzajú lúče Svetla zachraňujúce loďky s ľuďmi a ukazujúci im smer k pobrežiu? Prosíte Najvyššieho každým dňom o dar Jeho Sily konajúcej zázraky a pripájate sa na túto cestu, ktorú Vám Posolstvo ukazuje a skrze ktorú vás vedie? Vedzte, že hoci čerpáte množstva rôznych spisov, cesta ktorú vám ukazujú je zarastená a neschodená! V týchto časoch už mala byť diaľnicou pre celú Zem, mali po nej kráčať zástupy a mala privádzať množstvo Sily a občerstvenia pre celú Zem a dianie, ktoré na nej prebieha. Tak by sa preklopila miska váh na tú správnu stranu a nemuseli by ste zažívať to, čím si v súčasnosti prechádzate a čím ešte prejsť budete musieť!

Odpovedzte si, všetci zhromažďovatelia a čitatelia rôznych spisov, dohadov a noviniek: čo ste vy sami z vďaky za toto vedenie a poznanie odovzdali ďalej? Myslíte si, že stačí len čítať, prípadne preposlať čítané ďalším bez toho, aby ste za obdarovanie z výšin vydali nejakú inú protihodnotu? Stačí zavesiť na internet fotografiu meča alebo kríža a napísať k tomu pár viet? Pokiaľ si myslíte, že protihodnotu za toľké obdarovania vydávate, skúste sa na ňu zadívať pohľadom nezúčastneného. Čo ňou je a v čom spočíva? Po dočítaní textov si vždy vnútorne položte otázku, či ste porozumeli posolstvu, alebo vyššiemu zmyslu čítaného a hľadajte spôsob, ako vďaku za darované pretaviť ďalej. 

Vedzte, že nestačí texty len čítať, ale pokiaľ ich správne čítate, budú vás priam pudiť k nejakej aktivite. Tá najdôležitejšia je práve tá vnútorná, hľadajúca cesty spojenia do výšin, nasledujúc cesty tých pisateľov textov, ktorí týmito cestami kráčali.

Tieto slová sú určené aj pre tých z vás, ktorí si myslia že druhých burcujú a vedú ich správnou cestou k výšinám, namiesto toho však opakujú staré chyby a prskajú síru kam sa len ich riadky dostanú! Aby sa činnosť nestala len mechanickou navonok, je potrebné vnútorné napojenie sa a naladenie. Ináč človek ostáva ako odtrhnutý vagónik od vyššej vôle obývajúci planétu Zem. 

   

Zamyslite sa mnohí, ktorí čítate tieto riadky nad tým, či neplytváte milostivo vám darovaným časom a kam smerujete svoju vnútornú činnosť. Možno to máte byť práve vy, ktorí budú z vďaky Stvoriteľovi a toľkej milosti, ktorej sa vám dostalo, písať ďalšie pokračovania duchovných spisov. Texty, ktoré raz budú môcť pomáhať, prípadne pôsobiť hudbou, spevom, prinášať závan novej energie ku svojim kolegom v zamestnaní, alebo objavíte nové formy pôsobenia, ktoré doteraz ešte nie sú známe. Nemajte strach prekročiť tú zdanlivú kriedovú čiaru, ktorú ste si vôkol seba vytvorili. Vedzte, že ak vykročíte správnym smerom, budú nad vami bdieť ochranné ruky pomocníkov a povedú každý váš krok, hoci bude spočiatku neistým. 

Nebudete sa spoliehať na to, čo nájdete v starých spisoch, ale začnete tvoriť spisy nové a ruka v ruke s tým aj novú budúcnosť pre túto Zem a pre vás samotných. Stanete sa pomocníkmi pri napĺňaní tých dosiaľ nepochopených slov: Ako v nebesiach, tak i na Zemi.