Svatá pavéza, koruna života září nad vrcholem každého roku. 

Jako poklad nejvyšší, samo milostiplné Světlo ji člověku podává.

Z Jeho vznešenosti smíme přijmout posilu, každý kdo po tom touží, jsa připraven.

A požehnaný čas příprav na příliv volání Svatého Boha, nyní nastává.

Duše nechť se upokojí a v tichém očekávání zahalí do závojů cudnosti.

Jako krajina pokoje kterou po celoroční práci pokryl zářivě bílý sněhový samet.

Jako nevěsta která se připravuje na svůj veliký den.

Přijměte příběh poutníka od nás jako dárek a povzbuzení společné snahy nás všech, otevřít se Jí co nejsrdečněji vstříc.

Kéž se mnohý z nás opět stane průplavem paprsku Lásky.

S úctou MBV