Dokážeš človeče rozlíšiť, kde sa skrýva dobro a kde zlo? Nie si v rozprávke, kde je to tak jednoduché, hoci spočiatku je to ťažšie rozoznať. Stal si sa znalcom mnohých duchovných spisov, veľa si toho prebádal, poúčaš spolublížnych a cituješ im celé pasáže zo svätého Slova. Takisto na sociálne siete vkladáš mnohé citáty, odseky, vety a obrázky a hrdo sa hlásiš k duchovnému odkazu mnohých tých, ktorí tu boli pred tebou.

Vieš si zodpovedať túto jednoduchú otázku?

„Dokážeš rozlíšiť dobro od zla?“

Všimnime si mnoho názorov duchovne znalých ľudí na spoločenské otázky vo svojom okolí. Za posledné obdobie sa našlo mnoho tém a otázok, ktoré aj duchovných ľudí rozdeľovali a naďalej aj rozdeľujú. Jeden sa staval za podávanie experimentálnych preparátov, druhý proti, jeden videl v dianí v susednej krajine očistu, druhý agresiu, jeden v Európskej únii žalár národov a iný zas jedinú možnosť nášho rastu a prosperity. Stačí pohliadnuť na to rozhorčenie, alebo naopak radosť niektorých, keď sa k moci dostane jeden, alebo druhý politický tábor. Niečo obdobné sa dialo aj v čase pred 100 rokmi v Nemecku. Z ľudí, ktorí prichádzali na Horu spásy, videli niektorí spásu a pomoc práve v národnom socializme, kdežto iní ju odmietali. Aj dnes rozprávajú niektorí o vplyve škodlivých ideológii na jednom mieste, ale druhí ich vidia skôr na tej druhej strane. Nemali by sme súc poučení minulosťou aj v tomto hľadať paralelu, keďže všetko ostatné vo stvorení je večné a nezničiteľné, iba zlučovaním a zhusťovaním vznikajú nové formy prispôsobené na dnešné pomery? Preto nás veľký Majster vyzýva chrániť sa pred zmätenými myšlienkami a pred každou plytkosťou v myslení.

Čo však jeden človek označí za zlo a návrat fašizmu, to druhý môže označiť za dobro, boj za slobodu a očistné dianie. Všetko sú to ľudia čítajúci duchovné spisy a hrdo sa k tomu hlásia, ale výsledok je úplne iný. Nedokážu nájsť ani zhodu v tom, kde je Svetlo a kde Svetlo chýba a preto tam pôsobí temno? Aký bezútešný stav…

Kam však zmizla, alebo do akej miery sa rozvinula naša schopnosť cítenia, aby sme dokázali obsiahnuť a zachytiť prúdy, oživujúce mnohé formy v našej blízkosti? Prečo nedokážeme podľa daných nám duchovných návodov vnútorne rozpoznať, odkiaľ k nám ktoré formy, myšlienky,  idey a učenia prichádzajú, aby sme ich citom dokázali hneď správne zaradiť? Keby sme to dokázali nahliadnuť, iste by sme väčšine z nich nedávali energiu a nezaoberali sa tým. Stáli by sme pevne a neoblomne v Pravde. Vieme však, čo Pravda skutočne je a kde ju hľadať?

V samotnom Slove Pravdy nájdeme túto zmienku:

„Hľadáte Pravdu! Čo je Pravda? To, čo dnes cítite ešte ako Pravdu, zajtra už spoznáte ako omyl a neskoršie v týchto omyloch zase objavíte zrnká Pravdy!

Pravda zostáva vždy rovnaká, tá sa nemení, veď je večná! A pretože je večná, nebude ju možné nikdy čisto a skutočne pochopiť pozemskými zmyslami, ktoré poznajú iba zmenu tvarov! Staňte sa preto duchovnými! Oslobodení od všetkých pozemských myšlienok a máte Pravdu, budete v Pravde, aby ste sa v nej kúpali, trvalo ožiarení jej čistým svetlom, lebo vás úplne obklopí. Budete v nej plávať, len čo sa stanete duchovnými.

Preto sa duchovne osloboďte! Rozlámte všetky putá, ktoré vás držia dolu! Ak sa vám pritom vyskytnú prekážky, jasajte im v ústrety s radosťou, lebo znamenajú pre vás cestu ku slobode a sile! Považujte ich za dar, z ktorého vám vyplynú výhody a hravo ich premôžete.“

*

Síce sa to na prvý pohľad zdá všetko jednoduché, základ pre pochopenia tak jednoduchej a práve tej najdôležitejšej otázky spočíva práve vo vnútornom chcení a snažení človeka a jeho duchovnej pohyblivosti. Nedá sa to naučiť pozemskými zmyslami, ale kľúč k porozumeniu spočíva práve v duchovnej rovine. Nie je možné poskytnúť návod, čo je potrebné cvičiť, čím sa zaoberať, ako často to vykonávať. Základ toho všetkého spočíva v našom duchovnom chcení…

Aspoň ako barličku pre tých, ktorí sa chcú uvedeným skutočne zaoberať a hľadajú odpovede, nech poslúži porovnanie pôsobenia týchto dvoch princípov:

Princíp LÁSKY, DOBRA, SVETLA: PRINCÍP NELÁSKY, ZLA, TVRDOSTI A TEMNA:
Motivuje Nemotivuje
Povznáša ducha Strháva ducha
Povzbudzuje Zráža, deptá
Tvorí, buduje (sleduje výstavbu vo všetkých smeroch) Borí (sleduje deštrukciu, oslabenie)
Podporuje dobré, rýdze, ušľachtilé, čestné a morálne Zvádza, pokúša, ponúka moc, slávu, majetok, pohodlnosť, … odchyľuje a odvádza z cesty
Hojí, lieči Zraňuje
Všetko posilňuje (napr. ušľachtilé túžby a ciele, cnosti a dobré vlastnosti, prirodzené nadanie, zručnosti, dary) Všetko oslabuje
Spája ľudí, stmeľuje rodiny Narúša, oslabuje, borí či oddeľuje vzťahy, vstupuje do vzťahov nečestným, nemorálnym spôsobom
Objasňuje, učiňuje všetko svetlejším, prehľadnejším, zrozumiteľným, pochopiteľným Zatemňuje, zavádza či komplikuje, alebo činí zložitým, nezrozumiteľným, či ťažko pochopiteľným
Dáva útechu a nádej, Pomáha nájsť východisko Skrze tvrdosť, neláskavosť či ľahostajnosť nedáva nádej na zlepšenie, na zmenu čohokoľvek a kohokoľvek, neukazuje východisko
Pomáha v rozvoji Manipuluje
Používa cit, cítenie (srdce) – láskavosť, súcitenie, milosrdenstvo
Nesie v prejave: RÝDZOSŤ, PRAVOSŤ, PRIAMOSŤ, PRAVDU Nesie v prejave: FALOŠ, POKRYTECTVO, PODLOSŤ, POŠPINENIE, LOŽ

Začiatok všetkého nášho snaženia nech spočíva v základnej otázke? „Dokážem rozoznať dobro od zla, alebo pravdu od lži?“

***

Článok vznikol na podklade česko-slovenskej spolupráce dvoch autorov