SNazývate ma chorobou. Dostávam od vás mnoho špecifických pomenovaní. Raz rakovina, inokedy cukrovka, chrípka, slabosť, najnovšie často počúvam slovo koronavírus. Čo však viete, ľudia, o mne samotnej, o mojich dcérach a synoch, o našej podstate a zmysle, o tom, prečo vás navštevujem a k vám prehováram?

Mnohí z vás máte strach. Nesmierny strach. Hoci k vám naše kroky ešte nesmerujú, už nás skrze neho privolávate a otvárate nám dvere. My potom, plniac Boží Zákon, Zákon príťažlivosti rovnorodého, sme nútení klopať na vaše dvere. Je viacero dôvodov, prečo tak musíme konať, pokúsim sa vám priblížiť aspoň tie najhlavnejšie.

Už po dlhé stáročia v tomto hrešíte. Nerozumiete nášmu odkazu, ani tomu, prečo k vám ja a moje príbuzenstvo prichádzame. My nie sme príčinou, sme iba dôsledkom niečoho omnoho dôležitejšieho. Tak veľa by som vám mohla rozprávať o každej mojej dcére a každom mojom synovi. Nie je to však také jednoduché, ako si to vo svojich ezoterických predstavách namýšľate. „Ak ťa bolia nohy, máš problém s pokorou.“ V tom je len veľmi malá časť skutočnej pravdy. Do úvahy je potrebné vziať minulé prešľapy a karmické zaťaženia človeka, jeho súčasnú úlohu, duchovnú bdelosť, ale aj zlé chcenie iných. Blízko je doba, keď k vám budeme prehovárať povolanými ústami duchovne obdarených ľudí. Im je pôsobenie Prazákonov Stvorenia dobre známe a poznajú aj mňa s celou mojou rodinou, aj dráhy, ktorými kráčame a čím sa riadime. Časť z veľkého vedenia vám môžem poodhaliť už teraz, aby som upriamila vašu pozornosť na tú správnu cestu.

Všetko, čo so mnou súvisí, pochádza z múdrej dielne Stvoriteľa! Nikto, s výnimkou zblúdilých ľudí, vás nechce vraždiť alebo ničiť, my sa staráme o vás a záleží nám na vašom zdravom duchovnom vývoji v súlade so Zákonmi Stvorenia. Len vy vnímate tieto deje z pohľadu jedného pozemského života a krátkodobého prospechu. My sa na to celé dívame z pohľadu prospechu ducha a jeho vývoja k Svetlým Výšinám. Veď čo vám pomôže pár rokov života na Zemi, ak sa vám nedostane ponaučenia a klesnete o mnoho svetov hlbšie? Vy tomu nerozumiete a voláte k Najvyššiemu, ako len môže toto dopustiť!

Verte, že ak by ste svoj pohľad obracali viac k Najvyššiemu, všetko by mohlo mať iný priebeh. Postupne by ste poznávali, v čom robíte chybu a naša prítomnosť by v takej miere, ako býva dnes, nebola potrebná.

Skúste sa na mňa a na moje dcéry a synov pozrieť ako na formu pomoci, oslovujúcu vás bezprostredne, keďže hlasy duchovných pomocníkov a hlasy prírody už nepočujete.

Rada by som vám odovzdala to najdôležitejšie posolstvo, kvôli ktorému som vás vyhľadala. Vaša panovačnosť a rozpínavosť na tejto krásnej Zemi, plienenie jej zdrojov a pôžitkárstvo, ktorému ste podľahli, už nemá konca. Chlieb a hry, nekonečný ekonomický rast, bezohľadnosť, zanedbávanie vašich duchovných potrieb! Veľká a do Nebies volajúca obžaloba! Bez akejkoľvek snahy po polepšení. Preto služobníci Pána utkali pre vaše pokolenie môjho najmladšieho syna, ktorého ste nazvali koronavírus. Ako krásne a žiarivo to bolo nastavené – bude tráviť viac času v kruhu svojich blížnych, poznávať krásy vlastného kraja, premýšľať o zmysle svojho bytia, ako aj o dočasnosti pozemského bytia, budete sa duchovne prehlbovať. Ak ľudia nájdu tieto cesty, pocítia ich hĺbku a nesmiernu radosť nad krásou tohto Stvorenia, dôjde k prehodeniu výhybky svetlejšími smermi a k doterajšiemu spôsobu sa už nevrátia. Prichádzajúce dianie mohlo prebiehať miernejšie. Všetko je ako otvorená kniha, v ktorej sa dá ľahko predvídať smerovanie toho, kto pozná účinkovanie Božích Zákonov vo Stvorení.

Pozrite, čo ste si z tejto príležitosti, slúžiacej ako pomoc, sami vytvorili. Uzavreli ste sa pred druhými i pred celým Stvorením. Na ústa ste si nasadili masky strachu a každú chvíľu sa desíte, či na vás nesadne môj synček. Vystúpil z vás strach o holý život, ktorý pre vás platí za tú najväčšiu hodnotu. Práve ten obrovský strach k sebe priťahuje a dodáva posilu fúriám a fantómom a ich moc nad vami neúmerne narastá. K moci sa prebudili nimi podporované nástroje v ľudských schránkach, ktoré čerpajú silu z podobných zdrojov strachu. Všade vôkol zrazu vidíte len útlak, túžbu po zbohatnutí a zvýšenej ponuke farmaceutických riešení, snahu o kontrolu a prísne, obmedzujúce opatrenia bez výhľadu na zlepšenie. Myslíte si, že vašou spásou bude vakcína? Ste na veľkom omyle, to sa len moja družina rozrastie o nové prírastky, ale jadro veci ostáva nezmenené.

Váš strach celý ten kolotoč len podporuje a dodáva mu novú silu. Prebudeným strachom priťahujete ďalšie moje deťúrence a váš zdravotný systém zabúda na prevenciu a pomoc núdznym. Kvôli môjmu najmenšiemu synčekovi ste zabudli byť bdelí voči zvyšku mojej rodiny, čo sa vám ešte vypomstí. Tým, o čom si zdanlivo myslíte, že vám prinesie vykúpenie a pomoc, len otvoríte brány pre ďalších z mojej rodiny.

Prečo sa na nás dívate iba ako na pliagu a nevidíte v nás varovný prst zoslaný Zhora? Pamätajte na to, aby ste v sebe oživili radosť a túžbu po Svetle a vedzte, že vás Najvyšší nikdy nenechá bez pomoci. Tým, ktorí bedákate, kam až celá situácia došla, hovorím: Aj to najväčšie zlo raz poslúži Svetlu!

Zmeňte svoj pohľad na nás a berte nás ako pomoc na vašej ceste. Nech vás na nej sprevádza mier a nech ste otvorení prúdom zo Svetlých Výšin!