Prenesme sa spoločne do tridsiatych a štyridsiatych rokov minulého storočia a zavítajme na miesto, ktoré v budúcej dobe ľudský duch nenazve ináč, ako Hora Spásy. Oltár, jeho stupne a záves zdobia kvety a z darov prírody uvité girlandy. Ľudskí duchovia a bytostné v pokore spoločne očakáva čas, keď Syn Človeka vstúpi do miestnosti a keď neskôr pozdvihne kalich. Svätá Sila sa vznáša vôkol a všetci za ňu spoločne ďakujú a vzývajú Stvoriteľa. Vo veľkej vďake. Aj dnes sa vznáša tento obraz medzi čitateľmi rôznych kruhov – In dankbarer Erinnerung – vo vďačnej spomienke. 

Nech si čitateľ všimne dobové fotografie a text, ktorý si má možnosť prečítať o Symboloch dianí v Grále: Po obidvoch stranách svetelného kruhu zdobia oltár kvetiny, ako poukaz na  vyšší duchovný význam žiarení, ako aj spolupôsobenie bytostných.  

Poukaz na ich spolupôsobenie! Aj oni sú tak, ako my ľudia účastní týchto dejov a z vďaky odovzdávajú to najkrajšie, to najušľachtilejšie. V tom čase nebolo tak jednoduché zaobstarať kvetiny ako je tomu teraz, ľudia si ich aj omnoho viac vážili. To dôležité, čo vtedy spájalo duchovné a bytostné vedľa seba, boli bohaté obdarovania z Božského, ktorého odlesk prúdil k zemi. Nie množstvo výzdoby, ale mocné, živé duchovné deje boli to najdôležitejšie, čo ľudí privádzalo na Horu Spásy. Každý z vďaky túžil priniesť niečo pekné, čím sa symbolicky priestor mohol vyzdobiť a zušľachtiť. Práve takéto dary z úprimnej lásky a vďaky obrazne kladené k stolu Pána, boli tou symbolickou výzdobou, ktorú ľudský duch aspoň ako to najmenšie smel priniesť, ako vyrovnanie za toľké milosti, ktoré sa k nemu vzniesli. 

Prenesme sa teraz do obrazu súčasnosti: množstvo rôznych kvetov zaplavuje miestnosti, kde čitatelia spoločne, ale často krát bez účasti, prežívajú slávnostné chvíle. Od toľkého množstva a vône človeka začne aj bolieť hlava. Niekto sa možno povznesie nad tou nádherou a krásou. Nenahrádza sa ale bohatosť prežití bohatstvom kvetinovej výzdoby? A nenahrádza sa hĺbka vnútorného prežívania   množstvom kvetov a výzdoby? Ženy si hneď predstavia, ako sa položia do tej hojnosti vôní, tancujú na kvetinovej lúke, alebo uprú pohľad smerom k niečomu krajšiemu. Niekým prejde možno idea vyzdobiť si to podobne aj doma, aby sa aj doma mohol naladiť. Cítite však rozdiel v zachvievaní oproti dobe spred skoro sto rokov a tej terajšej? Kde ostáva tá spoločná vrúcna vďaka pred stolom Pána, tá vzájomnosť prežívaná s bytostným vo vďake za dary, ktoré plynú až z Božských úrovní, navodenie symboliky vyšších dejov? Čím sa nám stali kvety?  Vnímame ich len ako súčasť výzdoby, alebo sa zamyslíme nad ich skutočnou úlohou?

Spoločne s prichádzajúcou silou sa k nám valí aj obžaloba za to, čo sme si z kvetín  vytvorili! Prostriedok na zbohatnutie, zničenie zdravia druhých, zotročenie ľudí a samotných bytostných! Tiaž zodpovednosti padá na každého, kto toto celé podporuje. Čitatelia svätého Slova majú vo všetkom predchádzať, tak je to Slovom chcené. Preto nie je možné, aby ľahostajne prešli okolo týchto tak závažných slov. Aj tomu, ktorý sa „len“ zúčastní a zaplatí príspevok, jeho spoluzodpovednosť tým nie je zmazaná!

Mnohý si povie, že „zaobstaranie kvetov“ je úlohou iných a on zaplatí požadovanú peňažnú sumu a o nič viac sa nestará, prišiel sem preto, lebo sa chce tešiť zo Slávnosti a byť Bohu milým. Vydajme sa spoločne s nami na miesta do rozvojových krajín, kde sa  ruže a ľalie pestujú:

Vypočujte si slová pre vaše poučenie:

Väčšina kvetov k nám putuje z Kene, Kolumbie, Izraelu, Ekvádoru a Etiópie. Neskôr smerujú do  Holandska a odtiaľ sa distribuujú do ostatných európskych krajín až pred váš oltár. Vďaka tomu si môžeme kúpiť aj v zime kyticu čerstvých ruží. Predovšetkým tie veľké a červené sú na Slávnosti tými najkrajšími a najviac žiadanými. Uvedomme si, že pri ich samotnom pestovaní bolo použitých mnoho pesticídov a chémie, niektoré z týchto látok sú v našich krajinách aj zakázané. Tie kontaminujú okolitú pôdu, vodu a vzduch. Navyše sa kvety chemicky ošetrujú aj pred prevozom a rovnako aj po ňom, aby zostali dlhší čas čerstvými. Keď už niekoho chémia v kvetoch nezaujíma, ako sa stavia k zdraviu zamestnancov, ktorí kvety pestovali a môžu len snívať o ochrane svojho zdravia pri práci? Pre tých neveriacich, prijmite krátke pozvanie aj s videom:

 

Aká je cena za takéto „slávnostné“ kvety s výnimkou sumy, ktorou sa za ne skladáte? 

Matky pracujúce 16 hodín denne, aby uživili deti, ktorým predtým a potom musia variť. Vykorisťované spoločnosťami, ktoré kvety pestujú. Ľudia v chemických oblekoch postrekujúci kvety, o ktoré sa súčasne vtedy starajú ženy. Tie tam pracujú dovtedy, kým im to ich zdravie dovolí. 

Myslíme aj na to, že každý kvet, ktorý sme s láskou a najväčšou zbožnosťou kúpili na oltár vykúpil niekto svojím zdravím a kvalitou svojho životného prostredia? Pozrime sa vlastnému pokrytectvu znovu a znovu do tváre, keď sa budeme skláňať nad nádherou ruží a ľalií pri každej nadchádzajúcej Slávnosti!! Veď to nie ja, Pane, ja s tým nič nemám, túžim Ťa čo najčistejšie vzývať a radovať sa z prílivu Tvojej sily do Stvorenia! Nemôžete sa tváriť, že ste o tom nevedeli, keď je vám počas Slávnosti odovzdávaný tento obraz! Žiada si spracovanie vo vašom vnútri a zaujatie postoja  k nemu

Tí, ktorí nevedia, čo si s tým počať, nech si v hĺbke svojej duše položia otázku a hľadajú spojenie s bytostnými pomocníkmi: čo máme spraviť a čo máme zmeniť, aby sa naše konanie po poznaní tejto pravdy stalo Bohu milým? Nechcem podporovať zotročenie druhých, ale spolupôsobiť na zmene tohto sveta k lepšiemu! Chcem sa stať práve tou malou kvapkou, ktorá poznaním spätných účinkov a posilnením toho správneho privodí zmenu! Lebo práve čitatelia Posolstva Grálu majú vedenie a poznanie a oni sú tými, ktorí svojím myslením určujú smer myslenia ľudstva.

Prosím vnútorne o prepáčenie všetkých tých, ktorí vďaka našej nevedomosti živoria a žijú v krutých podmienkach. Kvietky na budúcu Slávnosť, hoci ich nebude toľko a v takej  nádhere množstva ako doteraz, zabezpečím výlučne z domácich zdrojov, alebo férovým obchodom. Ak aj pár peniažkov ušetrím, venujem ich aspoň symbolicky na pomoc vám. Poprosím za vaše dobro o pomoc z výšin, aby po tejto ceste začalo prúdiť omnoho viac pomocí. A Tebe, Všemohúci sľubujem, že chýbajúce množstvo kvetín nahradím a doplním čistotou a otvorenosťou svojho ducha. Budem hľadať spojenie s bytostným a vypestujem kvetinu svojho ducha, ktorú v láske položím na oltár. 

Budúca Slávnosť bude úplne iná. 

Pri pohľade na kvetiny budem hľadať spojenie s bytostným,  vyššími úrovňami a ich symbolikou a budem z hĺbky duše prosiť o dobro a požehnanie pre tých, ktorí obetujú a už obetovali svoje zdravie za to, aby som ja v minulosti smel prežívať napojenie do výšin. Dlžím vám toho veľa, nielen vám, ale aj bytostným a najviac svojmu Pánovi a Bohu. 

Tak sa staň a nech vo mne zvíťazí toto moje nové dobré chcenie.